Grise i lastrum
Foto: Kristian Brasen - Dyrenes Beskyttelse

Himmelflugten fortsætter: Danske grisetransporter sætter rekord

Aldrig før har danske landmænd sendt så mange grise på lange dyretransporter. I 2023 blev flere end 12 millioner grise sendt på lange ture. Det er en trist udvikling, og de lange transporter bør helt forbydes, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Danske landmænd læsser som aldrig før hundredvis af levende grise på lastbiler og sender dem på lange, udmattende rejser ned gennem Europa til blandt andet Polen, Italien, Rumænien og endda Serbien. Det viser en ny aktindsigt, som Dyrenes Beskyttelse har fået udleveret af Fødevarestyrelsen. 

I alt blev over 15 millioner levende grise eksporteret fra Danmark sidste år, heraf over 12 millioner på transporter af mere end otte timers varighed. Og her tælles grise, der er udført med fly fra Danmark, endda ikke med. 

Af de nye tal for lange transporter fremgår det også, at kun 0,65 procent var grise, der blev transporteret til slagtning i et andet land. Over 98 procent var grise til ”yderligere opdræt”, altså smågrise til opfedning på en udenlandsk besætning. 

”For første gang nogensinde eksporterede danske landmænd sidste år flere levende grise, end der blev slagtet herhjemme. Og nu viser tallene, at langt størstedelen er smågrise, som ender på lange transporter af mere end otte timers varighed. Det er forkasteligt og en forkert retning for vores fødevareproduktion,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Transporterne er belastende og stressende for smågrisene, men de er også med til at overophede det industrielle landbrug herhjemme, mener Britta Riis. 

”Lange dyretransporter bør helt forbydes. Det eneste rigtige af hensyn til dyrevelfærd, klima og miljø er at producere fødevarerne lokalt der, hvor de skal spises i stedet for at læsse levende dyr på lastbiler og fly. Jeg synes, vores folkevalgte politikere skal sætte en bæredygtig retning for landbruget og ikke bare overlade det til markedskræfterne alene,” siger Britta Riis.

Op til 24 timers transport

Reglerne siger, at levende grise må transporteres i op til 24 timer uden krav om pause eller hvil, og det udnyttes i stor stil af dansk landbrug, som i løbet af de seneste årtier har vokset sig til EU’s største eksportør af smågrise.

Polen og Tyskland er de suverænt største aftagere af danske grise. Over en million danske grise blev kørt til Italien, men danske grise blev også sendt til destinationer endnu længere væk, også uden for EU. Over 300.000 danske grise blev for eksempel kørt til Serbien i 2023. 

Særligt kødannelse eller andre stop undervejs, betyder det i sommermånederne stigende temperaturer i lastbiler med dyr, som typisk ikke har noget køleanlæg i lastrummet. 

Tallene fra Fødevarestyrelsen viser, at eksporten af grise på lange dyretransporter er stort set uændret i de varme og kolde måneder. Faktisk var juni den måned, der blev sendt flest grise på lange dyretransporter sidste år. 

Grise er ellers særligt varmefølsomme, og det kan have store, negative konsekvenser for dyrevelfærden, når hundredvis af dyr stuvet sammen på en lastbil uden køleanlæg kombineres med høje temperaturer. 

Dyrevelfærdsforhandler vil forbyde lange dyretransporter

Det er EU, der fastsætter reglerne for transport af dyr som afgår fra et EU-medlemsland. Reglerne er fastsat i transportforordningen, som trådte i kraft i 2005, og altså ikke er opdateret i næsten to årtier. Derfor har EU-Kommissionen for nyligt sendt et udkast til en ny transportforordning i høring. Kommissionen lægger med lovforslaget op til at forkorte den tilladte transporttid fra 24 til 21 timer.

Den danske europaparlamentariker, Marianne Vind (S), som er udpeget til at repræsentere EU’s socialdemokratiske gruppe ved de politiske forhandlinger af kommissionens dyrevelfærdsudspil, er dog langt fra tilfreds med udspillet. 

”Ingen dyretransport over 8 timer! Ingen transport af levende dyr uden for EU,” lyder meldingen på X i forbindelse med hendes udnævnelse som forhandler.  

Transporterne kan blive centrale i den kommende valgkamp til EU Parlamentet. Niels Fuglsang (S) markerer sin modstand mod  lange transporter forud for valget til Europa-Parlamentet, og har blandt andet fulgt en grisetransport til Italien, mens Stine Bosse (M) også taler stærkt imod lange dyretransporter. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

”Jeg er glad for, at den socialdemokratiske gruppe har udpeget en forhandler med så klare holdninger til dyrevelfærd. Og den megen fokus på transporter giver mig håb om, at der kan være lys forude for de danske grise,” siger Britta Riis.