Nyhed, 28. maj 2020

Højdekrav for grisetransporter er en sejr for dyrevelfærden

Det bliver aldrig god dyrevelfærd at transportere dyr over lange afstande, men med et nyt højdekrav til smågrise sikres minimumsvilkår for de mange millioner danske smågrise, som hvert år sendes ud på de europæiske landeveje.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
Grisetransport
”Som erhverv havde man alle muligheder for at se det her komme og indstille sig på det. Enhver med en lommeregner ville hurtigt kunne regne ud, at lastbiler med fem etager til smågrise på 30 kg ikke ville kunne leve op til reglerne"
- Ditte Erichen, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse

Fødevareminister Mogens Jensen sendte for nylig nye krav til grisetransporter i høring. Med de nye regler indfører ministeren et fast minimumskrav for frihøjde til smågrise, der vejer 26-39 kg. Indtil nu har der ikke været noget fast højdekrav for grise, der vejer under 40 kg, hvilket har været problematisk for de embedsdyrlæger, der skulle kontrollere lastbilen. I fremtiden bliver det med de nye, faste regler meget lettere at afgøre, om den enkelte dyretransport lever op til dyrevelfærdsreglerne. I Dyrenes Beskyttelse er man glade for det nye tiltag:

”Danmark er EU’s suverænt største eksportør af smågrise til opfedning og slagtning i udlandet, så det skriger til himlen, at man ikke langt tidligere har fastsat et fast krav for minimumshøjde til dyrene. Derfor bakker vi i Dyrenes Beskyttelse helt og holdent op om de nye regler. Lange dyretransporter bliver aldrig god dyrevelfærd, men de nye krav vil være med til at sikre minimumsvilkår for de mange millioner danske smågrise, som hvert år sendes ud på de europæiske landeveje,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Danske landmænd eksporterer op mod 15 mio. smågrise om året hovedsageligt til lande som Polen, Tyskland og Italien, men også så langt væk som Rumænien og Bulgarien. Turene kan vare helt op til et døgn med de nuværende regler.

”De manglende regler på området har betydet, at transportører de seneste år er begyndt at sende grisene af sted på lastbiler med helt op til fem lag. Lastbilens samlede højde er jo den samme, så det betyder i realiteten, at der er mindre frihøjde til dyrene på hver etage. Og det er et problem, for når man har en lastbil med helt op mod 900 dyr ombord, så er luftcirkulation essentiel for at sikre dyrene tilstrækkelig ilt og mulighed for at regulere deres temperatur. Grise kan ikke svede, så det er i forvejen meget svært for dem at komme af med varmen, når de er pakket så tæt,” siger Ditte Erichsen, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

Grise under 26 kg må fortsat afvente resultatet af en videnskabelig undersøgelse fra Aarhus Universitet, før man fra politisk side vil fastsætte højdekrav for dem. Undersøgelsen ventes at være gennemført på den anden side af sommeren 2021, hvorefter Aarhus Universitet skal udarbejde en rapport på baggrund af resultaterne. Den endelige offentliggørelsesdato kendes endnu ikke.

Ros fra dyrlægerne og ris fra landmændene

Det er ikke kun Dyrenes Beskyttelse, som er glade for det nye tiltag. Også hos Den Danske Dyrlægeforening, der blandt andet repræsenterer de embedsdyrlæger, der fører kontrol med dyretransporterne, er man glade.

”Det sker desværre alt for ofte, at embedsdyrlægerne i veterinærkontrollen oplever, at grisene er større, end de er angivet logbogen, og derfor risikerer at blive begrænset i forhold til plads og ventilation under transporten. Faste højdekrav vil flytte dyrevelfærden gevaldigt for de mange smågrise, der hver dag sendes ud på lange transporter, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, i en pressemeddelelse.

Men der er ikke kun glade miner at spore efter de nye regler er sendt i høring. Hos blandt andre landmændenes interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, har det givet anledning til en del utilfredshed, da det ifølge sektordirektør for svineproduktion, Christian Fink, sænker kapaciteten på lastbilerne.

"Jeg er sikker på, at man kommer til at reagere ved at omlæsse smågrise syd for grænsen, og derfor giver slet ingen mening, at Danmark går enegang på det her område", siger direktøren til Landbrugsavisen.

Men det argument giver Ditte Erichsen i Dyrenes Beskyttelse ikke meget for:

”Transportørerne har jo altid skulle sikre tilstrækkelig frihøjde over dyrene til, at luften kan cirkulere frit, så højdeangivelserne er for så vidt ikke en stramning, de er en præcisering. De samme regler gælder i Tyskland. Og så vidt jeg ved, kan man ikke bare uden videre på lovlig vis omlæsse dyrene syd for grænsen. Hvis de skal videresendes efter aflæsning, så kræver det, at de opholder sig i modtagerbesætningen i mindst 48 timer, og at der udarbejdes nye certifikater med attestering fra de, i dette tilfælde, tyske veterinærmyndigheder. Jeg har svært ved at tro, at det giver mere mening for eksportørerne end bare at overholde reglerne for dyrevelfærd,” siger hun.

Sektordirektøren fra Landbrug & Fødevarer kritiserer desuden, at kravet er sendt i høring med to måneders varsel. Den politiske aftale, hvoraf det fremgår, at højdekrav for grise skal udvides til også at gælde dyr under 40 kg, har dog været offentlig kendt siden december 2018.

”Som erhverv havde man alle muligheder for at se det her komme og indstille sig på det. Enhver med en lommeregner ville hurtigt kunne regne ud, at lastbiler med fem etager til smågrise på 30 kg ikke ville kunne leve op til reglerne. Jeg er personligt mere foruroliget over, at det skulle tage halvandet år, før reglerne blev sendt i høring, men bedre sent end aldrig,” siger Ditte Erichsen.

Nyt kontrolkoncept på vej

Mogens Jensen skrev d. 26. maj på sin Twitter-profil som et svar til opbakningen fra dyrlægeforeningen: ”Et klart højdekrav vil give bedre #dyrevelfærd Nu ser vi på de forskellige høringssvar, og jeg ser frem til at præsentere en endelig model”.

Ministeren har tidligere bebudet, at han vil være klar med et helt nyt kontrolkoncept for dyretransporter inden sommeren. De nye højdekrav skal dog træde i kraft d. 1. juli uanset om det nye koncept er klar eller ej.

”Mit mål er, at jeg inden sommeren 2020 kan præsentere en plan for, hvordan fremtidens kontrol med dyretransporter ud af landet skal se ud og finansieres. Indtil da skal Fødevarestyrelsen fortsætte den skærpede kontrol,” sagde ministeren i en pressemeddelelse i november 2019.