Højere straffe for dyremishandling er ikke nok

Højere straffe for dyremishandling er ikke nok

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ønsker at hæve både bøder og fængselsstraffe i sager med grov dyremishandling. Det er et skridt på vejen, men der er brug for, at politi og anklagemyndighed prioriterer området meget højere

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fremsætter i dag forslag til en skærpelse af dyreværnsloven. Ændringen omhandler både højere bøder og længere fængselsstraffe.

 

”Dyreværnsloven bliver slet ikke brugt godt nok. Det er allerede i dag muligt at give fængselsstraffe og frakende folk retten til at have dyr."
- Britta Riis, Direktør

”Vi hilser det velkomment, at ministeren sætter fokus på dyreværnssagerne og ønsker at skærpe strafferammen. Det vil helt sikkert have en forbyggende effekt. Samtidig sender det et signal om, at dyremishandling er en meget alvorlig sag, siger direktør Britta Riis. 

Sager om dyremishandling bliver nedprioriteret

Dyreværnssager er i dag lavt prioriteret i politi og anklagemyndighed. Alt for mange sager enten afvises helt eller henvises til Dyrenes Vagtcentral 1812. Påtager politiet sig en sag, er sagsbehandlingen ofte ikke tilfredsstillende: Sagen efterforskes ikke ordentligt, sagsbehandlingstiden er alt for lang og i de fleste tilfælde ender sagerne med milde bødestraffe. 

”Dyreværnsloven bliver slet ikke brugt godt nok. Det er allerede i dag muligt at give fængselsstraffe og frakende folk retten til at have dyr. Det er dog vores erfaring, at der i dag skal ”lig på bordet”, før der rejses sigtelser for groft uforsvarlig behandling af dyr, og at det kun er i særligt grove sager, at folk får frakendt retten til at have dyr,” siger Britta Riis, og fortsætter:  

”Der er brug for en samlet løsning med et dyrepoliti i Danmark, der har både de rette resurser og kompetencer, og som Dyrenes Beskyttelse kan indgå et tæt samarbejde med,” siger Britta Riis.