Cavalier Pixabay Picsbyfran

Højesteret i Norge stopper avl med hunderace: Afgørelsen understreger behovet for lovgivning i dansk avl

Højesteret i Norge har afgjort, at landets cavalier king charles spaniels er for syge og indavlede til at avle på. Engelske bulldogs må også kun avles under restriktioner. Dommen peger på behovet for lovgivning for dansk avl, mener Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Der må ikke længere avles cavalier king charles spaniel i Norge. Det står klart, efter Norges Højesteret i sidste uge afsagde dom i en langstrakt sag om avl på to hunderacer. Dommerne vurderede, at den norske linje af cavalier er for syg og indavlet til, at det er forsvarligt at fortsætte avlen.

Sagen, der er anlagt af Dyrebeskyttelsen Norge mod flere kennelklubber og opdrættere, gjaldt også racen engelsk bulldog. Denne race må dog ifølge dommen stadig avles under de retningslinjer, som er lavet for avl, siden sagen blev anlagt. Dommen slår fast, at ensidig avl mod ekstremt udseende eller avl på hunde med arveligt betingede lidelser er uetisk, mener Dyrenes Beskyttelse.

- Dommen sætter en grænse for, hvor meget udseendet må koste på hundenes velfærd. Det er både uetisk og under al kritik at sætte hundehvalpe i verden, velvidende at de med stor sandsynlighed skal leve et liv med sygdom og lidelser, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

Der kan ikke drages nogle direkte konklusioner af dommen om avl på de to racer i Danmark, men Dyrenes Beskyttelse vil bruge dommen som løftestang for bedre regulering af avlen herhjemme. I Danmark giver en bemyndigelse i dyrevelfærdsloven fødevareministeren mulighed for at lave særlige regler for avl af familiedyr. Den norske dom viser tydeligt, at der er behov for, at bemyndigelsen tages i brug, hvis vi skal sikre sund avl af hunde i Danmark. Frivillige ordninger er ikke nok til at ændre på disse menneskeskabte velfærdsproblemer hos hundene, der blandt andet omfatter vejtrækningsproblemer, øjenlidelser, skeletdeformiteter og infektioner i hudfolder.

- Vi ved, at de fladsnuede hunde er meget populære, og det er derfor afgørende, at der kommer regler for avlen, som kan højne dyrenes velfærd og sundhed. Det behøver ikke være et forbud mod specifikke racer, men lovgivningen skal reducere risikoen for at købe en hvalp, der for eksempel med stor sandsynlighed udvikler vejrtrækningsproblemer, siger Jens Jokumsen.

Det Dyreetisk Råd: Branchen har ikke løst problemet

Det Dyreetisk Råd er også bekymret for velfærden blandt særligt de fladsnudede hunde. I sidste uge sendte rådet en udtalelse til fødevareminister Jacob Jensen med en status på indsatsen for de udsatte racers sundhed. Der er ikke sket nogen nævneværdig udvikling de seneste 25 år, lyder konklusionen.

- Mange hunde af de populære fladnæsede racer som fransk bulldog og mops har så snævre luftveje, at de har svært ved at trække vejret normalt. De flade snuder er alene fremavlet for at gøre hundene ”nuttede” i vores øjne, men det er under al kritik at ofre velfærd for udseende, siger Bengt Holst, formand for Det Dyretiske Råd.

Efter 25 års løbende diskussion og forsøg på løsninger ad frivillighedens vej konkluderer Det Dyreetiske Råd, at branchen ikke selv kan løse problemerne. Rådet konstaterer samtidig, at hundeavl er et internationalt anliggende, og at Danmark halter bagud i forhold til en række andre lande, hvor der er indført lovmæssige tiltag.

Dyrebeskyttelsen Norge lagde i 2020 sag an mod den norske kennelklub, den norske cavalier-klub, den norske bulldog-klub og en række opdrættere. Det er netop disse to racer, der er lagt sag an imod, fordi de lider af en række fremavlede sygdomme.

Hos cavalier er det særligt udbredelsen af de neurologiske tilstande, også kendt som syringohydromyeli. Sygdommen, der forkortes SM, ses ofte sammen med det, der kaldes chiari like malformation eller CM. CM er en defekt i udviklingen af kraniet, der kan være årsag til, at den bagerste del af lillehjernen presses ud og ned imod rygmarven. Det kan igen give ændrede trykforhold og ændringer i strømningen af væske i og omkring rygmarvskanalen. Hvis der dannes væskefyldte hulrum i rygmarven, kaldes tilstanden syringohydromyeli og et væskefyldt hulrum kaldes en syrinx.

Derudover er cavalier-racen særligt disponeret for hjertesygdommen MMVD. Forkortelsen står egentlig for myxomatous mitral valve disease, og sygdommen resulterer i en utæt hjerteklap. Utætheden gør det sværere for hjertet at pumpe blod ud i kroppen, og hjertet bliver overbelastet og forstørret.

For den engelske bulldog er tilstanden særligt brachycephalic obstruktivt luftvejssyndrom, som giver vejrtrækningsproblemer og andre følgesygdomme. Derudover er racens evne til at føde naturligt også en del af sagsanlægget i Norge.

I Holland har man indført en trafiklysmodel, så der kun må avles på hunde med lange snuder. Her håndhæves de nye regler af den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed, NVWA. Hvis en opdrætter overtræder reglerne, kan det medføre en bøde på op til 1.500 euro, lyder det i en udtalelse fra det hollandske fødevareministerium. I de fleste tilfælde vil opdrætteren også blive tvunget til at stoppe avlen.