Grisetransporter
Polen er den suverænt største aftager af danske grise på lange dyretransporter i 2023. Foto: Kristian Brasen/Dyrenes Beskyttelse

Hver tredje polske slagtesvin er født i Danmark

Lange transporter af danske grise holder hånden under polsk svineindustri. Dyrenes Beskyttelse vil have sat en stopper for de lange og udmattende transporter af levende dyr, som udflytningen af smågrise til Polen bygger på.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Danske landmænd sendte sidste år 6.748.141 grise til Polen, hvoraf 99,98 procent af transporterne varede mere end otte timer. Det viser en aktindsigt, som Dyrenes Beskyttelse har modtaget fra Fødevarestyrelsen. Tallene medregner ikke de grise, som transporteres med fly.

Polen er dermed den suverænt største aftager af levende, danske grise på lange dyretransporter. Landet var destination for hele 55 procent af de lange dyretransporter med danske grise sidste år.

Lange dyretransporter defineres som transporter af mere end otte timers varighed, og den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, påpeger, at varigheden af en transport har betydning for dyrevelfærden.

De europæiske forskere peger på de alvorlige konsekvenser, der kan være ved dyretransporter som varmestress, tørst, sult, udmattelse og tilskadekomst. Nogle af konsekvenserne er så alvorlige, at forskerne peger på, at de kan føre til lidelse for dyrene. Særligt hvis dyrene udsættes for tilstanden gennem længere tid.

Derfor er forretningsmodellen med at sende millioner af levende, danske grise til fjerne lande problematisk. 

”Millioner af danske grise på lange dyretransporter risikerer sult, tørst og overophedning. Det er forkasteligt. Lange dyretransporter bør helt forbydes,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Af de godt 6,75 millioner grise til Polen blev kun 0,5 procent sendt direkte til slagtning på et polsk slagteri, mens hele 99,5 procent var til ”yderligere opdræt”. Det vil sige smågrise til opfedning og senere slagtning.

Det undrer Dyrenes Beskyttelse, da Polen ofte bruges som skræmmebillede af dansk landbrug på udlandets dårligere forhold for dyr.  

"Det klinger hult, når dansk landbrug ofte fremhæver Polen som et land med ringe dyrevelfærd. Vel vidende, at danske landmænd gladeligt sender millioner af danske smågrise på lange, udmattende dyretransporter til opfedning i netop Polen. Faktisk holder dansk landbrug hånden under den polske svineindustri, hvor der årligt slagtes små 20 millioner grise, hvoraf godt en tredjedel oprindeligt er født på en dansk besætning,” siger Britta Riis.
 

Dansk eksport af levende grise sætter rekord

Den danske eksport af levende grise er steget markant siden 1990’erne, hvor den var nærmest ikke-eksisterende med 8.800 eksporterede grise, og sidste år satte den ny rekord med over 15,2 millioner grise. Det er en stigning på 172.727 procent.

Den største stigning er sket siden midten af nullerne, hvor EU’s nuværende regler for transport af dyr trådte i kraft. Dansk landbrug er den største eksportør af smågrise i EU, måske endda i hele verden.

Flere end 12 millioner af de danske grise, der sidste år blev eksporteret, blev sendt på transporter af mere end otte timers varighed, svarende til fire ud af fem grise. Aldrig før er der blevet sendt så mange danske grise på lange transporter.