Artikel, 25. maj 2023

Hvis du synes, at EU er fjern og forvirrende

… og har svært ved at se, hvordan EU har noget med danske dyrs velfærd at gøre. Så
tag en runde her, hvor vi kridter banen op og præsenterer nøglespillerne.

Image of Johanne Gabel
Johanne Gabel,
Redaktør magasiner
Del artiklen på:
EU-flaget
Foto: Antoine Schibler

Ngo’er: Eurogroup for Animals

Dyrenes Beskyttelse er medlem af Eurogroup for Animals og samarbejder her med i alt 88 dyrevelfærdsorganisationer på tværs af EU’s medlemslande om at fremme dyrevelfærd i EU. Det var Eurogroup, som stod bag borgerinitiativet End the Cage Age med krav om udfasning af bure til dyr i produktionen. Eurogroup var også medvirkende til at få kommissionen til at gå i gang med den gennemgribende revision af EU’s dyrevelfærdslovgivning, blandt andet med kampagnen No Animal Left Behind, som i Danmark blev til ’Alle dyr tæller’. Nu arbejder Eurogroup på højtryk for at påvirke lovforslagene, som forventes fremlagt til september.

Parlamentarikerne: Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals

Er en gruppe på i alt 98 medlemmer af EU-Parlamentet som er dedikeret til dyrevelfærd i EU. Medlemmerne bruger gruppen til at få viden, indsigter og argumenter, som de bærer med sig ud i deres forskellige politiske grupper i EU-Parlamentet, hvor de sidder sammen med politikere fra de andre EU-lande. Ud over Niels Fuglsang (S) sidder også Margrete Auken (SF), Christel Schaldemose (S) og Nikolaj Villumsen (EL) i gruppen.

EU-Kommissionen og dyrevelfærdslovgivningen

EU-Kommissionen besluttede i 2020 at revidere den eksisterende dyrevelfærdslovgivning i EU. Siden har en proces med høringer og videnskabelig dokumentation været i gang. Alt sammen med sigte på fremlæggelse af udkast til revideret lovgivning inden udgangen af 2023. Forslaget skal dels opdatere reguleringen, dels indføre lovgivning, så alle produktionsdyr i EU er beskyttet, sikret leveværdige liv og human slagtning.

Medlemmerne af EU-Parlamentet

Der er i alt 705 parlamentarikere, som vælges i deres respektive hjemlande. Ved valget i 2019 blev de nuværende 14 danske medlemmer valgt. I parlamentet sidder de i politiske grupperinger på tværs af landene. Der er syv forskellige politiske grupper i parlamentet. For at et lovforslag fra kommissionen bliver til lovgivning i EU, skal det vedtages i parlamentet og af Ministerrådet. Forud for afstemninger af den kaliber går mange høringer, udvalgsbehandlinger og forhandlinger i både parlamentet og mellem EU-Parlamentet og Ministerrådet.

Hvad sker der efter kommissionens lovforslag om dyrevelfærd?

Når en lovgivningspakke skal forhandles på plads, bliver der udpeget en chefforhandler fra parlamentet, som skal skabe enighed blandt parlamentarikerne. Samtidig skal en chefforhandler for Ministerrådet skabe enighed der. Derefter mødes de to parter for at finde ud af, hvad de kan blive enige om.