Artikel, 16. marts 2022

Hvordan holder du kanin indendørs?

Kaniner kan både bo indendørs og udendørs, vælger man at holde kanin indendørs skal man dog være opmærksom på flere ting. Blandt andet skal hjemmet gøres sikkert for kaninen, og det er vigtigt at kaninen bliver aktiveret, så den ikke keder sig.

Image of Stine Fredberg
Stine Fredberg,
Studentermedhjælper
Del artiklen på:
Kanin klør sig i øret
Foto: Kim Johnsen

Sådan indretter du hjemmet til en kanin

Kaniner bør ikke bo i bur, men det kan være en god ide at lave en base i huset til kaninen, så den har sit eget opholdssted, hvor den kan trække sig tilbage, hvis den ønsker ro. Men samtidig skal man sikre god plads til sin kanin, da et stort areal er første skridt hen i mod, at kaninen kan udfolde sig og være aktiv. Det er ligeledes vigtigt at tilbyde kaninen legetøj, der kan dække dens nysgerrighed og behov for at undersøge, grave, løbe, hoppe og bide i ting. Legetøjet kan sagtens være hjemmelavet, men det skal udskiftes regelmæssigt, så man undgår at kaninen keder sig.

Hjemmet skal være sikkert for din kanin

Det kan være livstruende for kaniner at bide i ledninger, derfor er det vigtigt at pakke ledningerne væk, så kaninen ikke kan komme til dem. Ligeledes skal giftige planter også fjernes. En ide kan være at benytte børnegitter eller kompostgitter til at afholde kaninen fra bestemte steder i huset, hvor den ikke skal have adgang til. På den måde kan man garantere, at kaninen kun opholder sig i sikre rammer.

Kaniner er meget temperaturfølsomme, som ejer skal man derfor være opmærksom på store udsving i temperaturen. Temperaturen i huset må ikke overstige 25°C, da kaninen i sådanne tilfælde kan få hedeslag.

Underlaget i en kanins levested skal være skridsikkert, så kaninen kan udfolde sig og f.eks. lave binkies og zoomies. Hvis kaninens kun har adgang til glat gulv, vil den være mindre aktiv. Derfor bør levestedet indrettes med masser af guldtæpper for at sikre optimal aktivitet.

Ideer til hjemmelavet kanin-legetøj

  • En toiletpapirsrulle fyldt med hø og græs
  • Papkasser med store indgangshuller til kaninen
  • Kasse med sand til at grave i
  • Grankogler 
  • Tæpper 
  • Papirpose fyldt med hø. Klip huller i posen, så kaninen kan arbejde med at få fat i høet

Undgå bidemærker i dørkarmen

Hvis bekymringen om, hvorvidt kaninen vil bide i f.eks. møbler eller dørkarme afholder en fra at anskaffe sig en kanin, så er en god huskeregel, at kaninen fra naturens side er et meget aktiv dyr. Det betyder, at kaninen har brug for at blive aktiveret mange timer i døgnet for at forebygge kedsomhed, der kan føre til at kaninen f.eks. bider i dørkarmen. Man kan forebygge at kaninen gnaver i ting ved at tilbyde den rigeligt andet at gnave i som f.eks. grene eller papkasser, men kaninen skal også aktiveres på andre måder.

Aktivering gennem brug af foderbold eller lignende under spisning er også en god ide. Man skal ikke være bange for at udfordre kaninen ved fodring, de er gode problemløsere, så de skal nok finde frem til maden.

Man bør altid holde mindst to kaniner sammen, da kaniner er sociale, og har brug for daglig kontakt med artsfæller. Hver kanin skal have egen hule, så de efter behov kan vælge at være sammen eller vælge at trække sig fra hinanden.

Holder man kaniner indendørs er man tilbøjelig til at være mere sammen med kaninen, end hvis den står ude i haven. Derfor er et plus ved at holde kaniner indendørs, at man får mest mulig glæde af kaninen, og at kaninen samtidig kan få mest mulig glæde af en.

Besøg Kaninklinikkens hjemmeside for mere information om kaniner og kaninpleje her.

Læs mere

Læs mere om pasning og pleje af kaniner på klar til kanin og se om kanin er noget for dig. Klar til kanin er et forum til dig, som har kanin eller som overvejer at anskaffe en.
Besøg også Kaninklinikkens hjemmeside for mere information her.