Kanin og dens bolig

Hvorfor trives kaniner ikke i bur?

Kaninen kan ikke udleve sin naturlige adfærd i et bur. Når kaninen tvinges til at opføre sig imod sin natur, kan det medføre flere sundhedsproblemer og sygdomme, der kan være smertefulde og ligefrem livsfarlige for kaninen.

Skrevet af:
Stine Fredberg

Når kaniner holdes i bur, vil deres naturlige adfærd blive undertrykt. Kaniners naturlige adfærd er bl.a. at hoppe, løbe, springe, spurte og generelt har kaniner et stort behov for aktivitet. Den unormale adfærd, der kan opstå af at bo i et bur, kan for eksempel være inaktivitet, bid i tremmer, kradsen i bunden af buret, aggressivitet mod ejer eller overdreven pelspleje.

Konsekvenser af et liv i bur

Når kaniner holdes i bur, kan der opstå problemer med knogler og muskler, fordi kaninen ikke har mulighed for at være aktiv i et bur. Et burliv kan også føre til problemer med fordøjelse, overvægt og medføre smerte for kaninen. 

Men det er ikke kun et fysisk problem for kaninerne, når de holdes i bur. Ophold i bur kan også medføre psykiske problemer for kanin. Man skal være opmærksom på, at nogle kaniner tydeligt vil vise, hvis de er utilfredse, hvorimod andre kaniner i mindre grad vil vise det.

Kaniner kan udvikle angst og frygt, fordi de er fanget i buret, og dermed ikke kan flygte, hvilket er kaniners naturlige adfærd som byttedyr. Denne frygt kan med tiden udvikle sig til aggressivitet. Andre konsekvenser er inaktivitet, hvor kaninen vil være helt stillesiddende, og på ingen måde vil opsøge kontakt. Ligeledes kan kaninen finde på at bide i sine poter eller i buret. Det er unaturlig adfærd og et tegn på mistrivsel.

Det kan være svært at opdage, hvis en kanin plages af sundhedsproblemer eller sygdom, fordi kaninen i udgangspunktet vil forsøge at skjule, at den er såret. For at kunne opdage at kaninen opfører sig anderledes, er det nødvendigt at kende sin kanin.

Hvis man holder kaniner i bur, lærer man ikke kaninernes naturlige adfærd at kende, og så er det svært at lægge mærke til, hvis den opfører sig anderledes.

Dyrenes Beskyttelse fraråder at holde sin kanin i bur. Derimod er anbefalingen at give en kanin minimum 9 kvm hele døgnet. Det areal skal øges med 1/3 for hver ekstra kanin, og kaniner skal altid holdes minimum 2 kaniner sammen. Arealet skal forstås som minimumskrav. Har man mulighed for at tilbyde endnu mere plads til kaninerne, så kan man med fordel gøre det.

Besøg Kaninklinikkens hjemmeside for mere information om kaniner og kaninpleje her.