eksplosion i lange dyretransporter

Ikke plads nok

På hver fjerde af de kontroller, Fødevarestyrelsen udførte i 2015 og 2016 af transporter med levende grise ud af landet, var der for mange grise.

Skrevet af:
Marie Hougaard

I 2017 kørte der i gennemsnit 1600 levende grise ud af Danmark. Og 2018 begyndte med et spørgsmål, der i den grad spurgte ind til grisenes velfærd. Miljø- og Fødevareudvalget spurgte nemlig daværende Miljøog fødevareminister Esben Lunde Larsen om, hvor mange kontroller af transporter med levende grise ud af landet, der blev gennemført i 2015, 2016 og 2017. Udvalget spurgte også ministeren om, hvor mange af kontrollerne, der førte til sanktioner på grund af for mange grise på bilerne.

Miljø- og fødevareministeren svarede, at Fødevarestyrelsen i 2015 og 2016 udførte i alt 175 kontroller af plads på de danske grisetransporter ud af landet. Ud af de 175 kontroller blev der givet enten sanktioner eller vejledt om overbelægning i 44 af tilfældene. Der var altså for mange grise på hver fjerde af de grisetransporter ud af landet, som Fødevarestyrelsen kontrollerede i 2015 og 2016.

"Det er alarmerende, at der er for mange grise på hver fjerde af kontrolbesøgene. For mange grise på en transportvogn er dårlig dyrevelfærd og det drejer sig om mere end 14 millioner grise, der hvert år bliver transporteret ud af Danmark. Det er et alt for højt tal, når transporter i forvejen er belastende for dyrene, siger Britta Riis.


Kontrollerne dækkede både over sanktioner, syv i alt, og de såkaldte vejledninger om overbelægning. Miljø- og fødevareministeren oplyser i sit svar til Folketinget, at ”Såfremt der i forbindelse med en kontrol vejledes om arealkrav og chaufføren på den baggrund justerer antallet af dyr, registreres dette særskilt som vejledning”. Det vil altså sige, at hvis en chauffør i løbet af kontrol har fået at vide, at han har for mange dyr med, og han efterfølgende sætter nogle af dyrene af igen, optræder det kun som en vejledning, og ikke en sanktion, i opgørelsen over kontroller. I 2015 og 2016 blev der transporteret godt 25 millioner grise, mens der blev udført 175 kontroller.

"Det er fuldstændig uacceptabelt, at der bliver foretaget så få kontroller på et område, der berører så mange dyr. Den nuværende kontrol er utilstrækkelig, og det sker på bekostning af dyrevelfærden. Der skal indføres flere kontroller, så kontrollerne følger med den eksplosive vækst i antal eksporterede levende grise," siger Britta Riis.

Manglende plads og vand

Ikke kun Fødevarestyrelsen, men også politiet kontrollerer grisetransporterne. Fødevarestyrelsen tager sig af kontrollerne ude hos landmændene og på de såkaldte samlesteder, mens politiet står for kontrollen på vejene. I den senest udgivne rapport, Dyrevelfærd i Danmark 2016, der dækker over tal fra 2015, tjekkede politiet 518 grisetransporter i Danmark, både dansk og udenlandsk registrerede køretøjer. På hver 7. grisetransport var der forseelser. Her dækker manglende vand og manglende gulvareal over de fleste forseelser.

"Fordi vi i Danmark producerer så mange grise, kommerdet i sidste ende til at handle om rigtig mangedyr. For lidt vand eller plads under transporten er ikkeacceptabelt og grisene har krav på bedre dyrevelfærd," siger Britta Riis.