Artikel, 17. juli 2022

Ingen badetur, hvis der er blågrønne alger

Hunde kan få algeforgiftning, hvis de bader, hvor der er opblomstrende alger eller hvis de spiser tang, der er blågrønne alger på. Den mest almindelige giftige alge er blågrønalgen, som især blomstrer mellem juli og september, når vandet er varmest.

Image of Fie bau Madsen
Fie bau Madsen,
Kommunikationsmedarbejder
Del artiklen på:
Hund der svømmer

Blågrønalger kan findes i både ferskvandssøer, brakvand og havet. Der findes mere end 30 forskellige arter, der kan være giftige. Mens nogle lever i overfladen, laver andre på bunden. Fælles for dem er, at når de blomstrer, dækkes vandoverfladen af en blågrøn, grøn eller gulgrøn, grumset hinde.

- Hunde kan ikke tåle den gift, som algerne udleder. De kan bliver forgiftet ved at drikke eller bade i det forgiftede vand. De kan også blive forgiftede ved at spise tang, hvor der sidder rester af de giftige alger på. Katte bader nødigt og plejer ikke at drikke vand med blågrønalger i, og de får sjældent algeforgiftning, forklarer Jens Jokumsen, familiedyrchef i Dyrenes Beskyttelse.

De toxiner, eller med andre ord gift, algerne producerer, er farlige og kan forårsage død for hunden. Hvis algerne er koncentrerede i vandet, skal der normalt ikke så meget til for, at en hund bliver alvorligt syg.

Visse arter af blågrønalger producerer hepatotoxiner, der fungerer som levergift. De kan beskadige cellerne i leveren, hvilket som regel medfører celledød og eventuelt leversvigt. Andre algearter producerer neurotoxiner, der kan påvirke vejrtrækningen og bevægeligheden. Nogle algearter producerer både hepato- og neurotoxiner.

Hvilke symptomer er der?

Symptomerne afhænger af, hvilken algeart der er tale om, samt af mængden og koncentrationen af alger, som hunden har fået i pelsen, drukket eller slikket i sig.

- Generel uro og usikkerhed er ofte de første symptomer, der viser sig, efter at dyret har drukket vand, der indeholder algetoxiner. Symptomer som opkastninger eller diarré er også normalt, og nogle gange kan der forekomme blod i afføringen kort tid efter algeindtag, fortæller Jens Jokumsen.

Hunde, der udsættes for en større mængde giftalger, kan udvise symptomer allerede 15-60 minutter efter indtagelse eller badning.

Hvad gør du, hvis du har mistanke om alger?

Hvis din hund har været i vandet og pelsen er blevet forurenet med giftalger, skal du skylle pelsen med rent vand, så hurtigt som muligt. Det er også vigtigt at sørge for, at hunden ikke slikker på pelsen, så den får alger indenbords. Da algerne også er giftige for mennesker, bør du som ejer bruge handsker for at beskytte dig selv mod påvirkning af giftalger.

Hvis hunden har drukket eller badet i vand, der mistænkes for at være forgiftet med giftalger, bør du kontakte en dyrlæge med det samme. Hvis hunden har spist tang i et område med blågrønne alger, opfordrer Dyrenes Beskyttelse også til at opsøge en dyrlæge med det samme.