Mink i den danske minkproduktion

Ingen dyr hører hjemme i små bure

Faren for covid-19-smitte gjorde, at den danske minkproduktion blev lukket ned i 2020. Der er forbud mod at holde mink i Danmark frem til 2022, men forbuddet bør være permanent, mener Dyrenes Beskyttelse, der ligeledes arbejder for et globalt forbud mod at holde mink.

Skrevet af:
Marie Hougaard
Minkproduktionen har overskredet sidste salgsdato, og de danske politikere må lægge sig i selen for, at vi kommer op på niveau med det øvrige Europa
- Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse

I efteråret 2020 fulgte mange danskere med i situationen i først Nordjylland og senere resten af Danmark, hvor covid-19 spredte sig hastigt fra minkfarm til minkfarm. Ud fra et forsigtighedsprincip valgte regeringen, at alle danske mink skulle slås ned. Efterfølgende blev vi mødt af voldsomme billeder af aflivninger, der gik galt, og hvor minkene tydeligvis blev mishandlet og stressede.

Dyrenes Beskyttelse rettede derfor henvendelse til Fødevarestyrelsen for at sikre, at reglerne for korrekt aflivning blev overholdt. Derudover skrev Dyrenes Beskyttelse til alle relevante politikere med en opfordring om forbud. I december 2020 vedtog Folketinget et midlertidigt forbud mod at holde mink i Danmark frem til 2022. Et forbud, der bør gøres permanent, mener direktør for Dyrenes Beskyttelse Britta Riis:

– I flere europæiske lande er minkproduktionen allerede fortid, og i mange lande har man forbudt eller er i gang med at udfase minkproduktionen. Minkproduktionen har overskredet sidste salgsdato, og de danske politikere må lægge sig i selen for, at vi kommer op på niveau med det øvrige Europa.

Minkproduktionen er fortid i lande, vi normalt sammenligner os med rent dyrevelfærdsmæssigt, for eksempel Norge, Storbritannien og Østrig. Men også lande, der normalt ikke scorer højt i forhold til dyrevelfærd såsom Tjekkiet og Serbien, har overhalet Danmark indenom og iværksat forbud eller udfasning.

– Dyrevelfærd er et globalt anliggende, og vi har via vores medlemskab i inderkredsen i Asia for Animals Coalition sendt en opfordring til den kinesiske regering, hvor vi opfordrer til at forbyde minkproduktion i Kina, ligesom vi via vores europæiske netværk Eurogroup for Animals har opfordret EU til, at man akut suspenderer minkavl i hele EU, siger Britta Riis.

Opfordringen til den kinesiske regering blev stilet til henholdsvis den kinesiske præsident, Xi Jinping, og til fødevareminister Han Changfu. Anbefalingen til EU blev sendt til kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed Stella Kyriakides og landbrugskommissær Janusz Wojciechowski

DYRENE UD AF BURENE

Mink er solitære dyr, der lever på store territorier ved vand, men som i minkindustrien holdes flere sammen i små trådnetbure på farme med op til 150.000 dyr. Mink er langtfra de eneste landbrugsdyr i bure. Det anslås, at mere end 300 millioner dyr holdes i bure i Europa, hvor søer ligger fikseret i bøjler, høns holdes som burhøns, og spædkalve isoleres i enkeltbåse.

– Buralderen skal afskaffes, og vores landbrugsdyr fortjener at have adgang til det fri og at kunne udleve naturlig adfærd. Et liv i et lille bur er meget langtfra et liv med god dyrevelfærd. Derfor skal vi have alle dyrene ud af burene, siger Britta Riis.

Sammen med 169 andre dyreværnsorganisationer har Dyrenes Beskyttelse indsamlet og overdraget 1,3 millioner underskrifter under borgerinitiativet 'Ud af buret' til EU-Kommissionen i oktober 2020. Det er nu pålagt kommissionen at tage stilling til, om den nuværende måde at holde landbrugsdyr i bur på skal forbydes. Kommissionen vil i løbet af foråret 2021 svare på borgerinitiativet.

FOTO NEPTUN DINA MYLNER

KEND DIN MINK

Minken kan kendes på de runde ører, et spidst hoved, pjusket hale og den aflange krop. Minken findes ikke naturligt i Danmark, men er en art, der kom til Danmark i forbindelse med minkproduktionens opstart i 1930’erne. Fritlevende mink er undslupne mink fra minkfarme og er en invasiv art i den danske natur