Pressemeddelelse, 16. august 2022

Ingen planer om tilsyn med millioner af opdrættede fisk

Velfærden for millioner af fisk i dansk akvakultur bliver ikke kontrolleret af staten. Og landbrugsminister Rasmus Prehn har hverken fundet plads til kontrol eller klare velfærdskrav i sit bud på en akvakultur-strategi. Beskæmmende, mener Dyrenes Beskyttelse

Image of Søren Krogsgaard
Søren Krogsgaard,
Pressechef
Del artiklen på:
Fisk i havbrug
Foto: Asger Thielsen

Når Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger i dag kommer på kontrolbesøg hos landmanden, så kontrollerer de, at reglerne for dyrevelfærd overholdes. Sådan er det ikke for opdræt af fisk – her er ingen velfærdstilsyn. Og det er et kæmpe hul i lovgivningen, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

- Nyeste forskning viser, at fisk er højt udviklede, sansende væsener, der er i stand til at føle lidelse og smerte. Derfor bør man som en helt naturlig ting også føre kontrol med fisks velfærd. Der bør også være artsspecifikke regler for opdræt, der beskytter fisk mod lidelser, siger Nicolaj Lindeborgh, biolog og konsulent med ansvar for fisk i Dyrenes Beskyttelse.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, har bekræftet, at fisk er sansende væsener i et i svar på Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Alligevel er det kun de få økologiske fisk – ca. to procent af omkring 50 millioner opdrættede fisk - der foretages velfærdstilsyn på i Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har sendt ”Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027” i høring. Dyrenes Beskyttelse er blandt dem, der har afgivet høringssvar, og foreningen påpeger blandt andet:

  • at dyrevelfærd (i tråd med EU's ønske) får en markant plads i ”Strategi for Danmarks akvakultur 2021-2030” – dyrevelfærd skal være et selvstændigt pejlemærke.
  • at der skal udføres uanmeldt risikobaseret tilsyn med dyrevelfærd i akvakultur
  • at der udformes artsspecifikke krav til dyrevelfærd (fx til tæthed og vandkvalitet), og at kravene fastsættes i form af bekendtgørelser i medfør af dyrevelfærdsloven.
  • at der ved introduktion af nye dyrearter skal være grundig forberedelse og opfølgning fx i form at retningslinjer for ”best practice”.

Ny strategi løfter næppe fiskevelfærden
Udmeldingen fra Dyrenes Beskyttelse kommer som reaktion på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris nye strategi for dansk akvakultur er sendt i høring.

I strategien skriver ministeriet blandt andet, at målet er, at ”den danske akvakultursektor fortsætter den bæredygtige vækst i produktionen”. Men der nævnes ikke noget om, hvordan den ansvarshavende myndighed vil sikre velfærden for de mange millioner dyr. Dyreværnsforeningen mener, at strategien bør få fiskevelfærden frem i lyset.  

”Med den nuværende situation for akvakultur, ved vi reelt meget lidt om, hvordan fiskevelfærden er. Tilsyn løser ikke i sig selv alle dyrevelfærdsproblemer, men det gør en forskel og er grundlaget for diskussionen om det gode dyreliv. Derfor er det uacceptabelt at fortsætte produktionen af fisk uden et statsligt tilsyn,” siger Nicolaj Lindeborgh.

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at manglende viden kan bruges som undskyldning.

”Ministeriet undskylder sig med, at der stadig ikke er lavet nok forskning i hvilke artsspecifikke behov, de forskellige fiskearter har. Men man kan nøjes med at kigge til vores nabolande, for eksempel Norge, hvor man allerede har udviklet relevante velfærdsparametre” siger Nicolaj Lindeborgh.

Der kan komme større tryk på fiskene
Ministeriet lægger i deres udspil vægt på, at en langt større andel af den danske produktion af fisk skal ske i recirkulerede anlæg på land. Recirkulerede anlæg har typisk langt højere tæthed af fisk end både traditionelle dambrug og havbrug. Det gør kun behovet for tilsyn større, mener Dyrenes Beskyttelse.

-  Akvakulturplanen lægger op til at produktionen bliver mere intensiv og kommer længere væk fra det naturlige. Det er i sig selv en bekymrende udvikling, som vi har set volde problemer for dyrevelfærd for andre dyrearter. Når det tilmed sker, uden at man har en plan om at føre tilsyn med dyrevelfærden, så spilles der hasard med dyrevelfærden”, advarer Nicolaj Lindeborgh.

Den kommende akvakultur-strategi skal efter planen træde i kraft i år og gælde fem år frem.  

Læs hele Dyrenes Beskyttelses høringssvar her

  • Del artiklen på: