Bedøvelse inden slagtning

Kæmpe sejr for dyrevelfærden: EU-domstolen slår fast, at medlemsstater må kræve bedøvelse inden slagtning

I dag er en historisk dag for dyrene. EU-domstolen har nemlig slået fast, at medlemsstater må forbyde slagtning uden bedøvelse. Danmarks ufravigelige krav om, at alle dyr skal bedøvelse inden slagtning gælder altså fortsat.

Skrevet af:
Britta Riis

I dag er en historisk dag for dyrene. EU-domstolen har nemlig slået fast, at medlemsstater må forbyde slagtning uden bedøvelse. Danmarks ufravigelige krav om, at alle dyr skal bedøvelse inden slagtning gælder altså fortsat.

EU-lovgivning kræver, at alle landbrugsdyr bedøves før slagtning af hensyn til dyrevelfærden, men tillader at medlemslande selv kan regulere, om dette også skal gælde ved religiøse ritualer.

I Danmark vedtog Folketinget i 2014, at bedøvelse inden slagtning er et ufravigeligt krav i Danmark, uanset om slagtningen er del af et religiøst ritual eller ej.

Dette ufravigelige krav har i de senest måneder været kraftigt udfordret. Da man indførte et lignende krav i Belgien, medførte det, at sagen blev indbragt for Den Europæiske Unions Domstol af den belgiske forfatningsdomstol, som ønskede det belyst, hvorvidt de nationale særregler er i strid med relevant EU-lovgivning, herunder retten til at udøve religiøse ritualer.

Der var altså risiko for, at Danmarks, og flere andres medlemslandes, ufravigelige krav om bedøvelse inden slagtning ville blive underkendt.

I dag faldt dommen i EU-Domstolen, og den faldt ud til dyrenes fordel: Danmark kan altså beholde det ufravigelige krav om bedøvelse inden slagtning.

"Det er en helt fantastisk nyhed, at vi i Danmark kan beholde vores ufravigelige krav om bedøvelse inden slagtning. Dyrene skal altid have forrang, og ingen dyr skal være ved bevidsthed, når de slagtes. Det er en stor sejr for dyrevelfærden, at vi i Danmark beholder dette krav", siger direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis.

I forbindelse med undersøgelsen af, om det var ok at landene kunne fastholde krav om bedøvelse i forhold til det at udføre religiøse ritualer, konkluderede Domstolen, at teksten i lovgivningen gjorde det muligt at sikre en passende balance mellem den betydning, som dyrevelfærd tillægges, og jødiske og muslimske troendes frihed til at udøve deres religion. 

Dyrenes Beskyttelse har fulgt sagen tæt og i samarbejde med Eurogroup for Animals fik vi i den forbindelse udarbejdet en meningsmåling for at få et indtryk at europæerens holdning.  Og der er ingen tvivl om at dommen i dag er i tråd med den offentlige mening:  Hele 92 % af de Europæiske borgere ønsker ikke at se dyr blive slagtet ved fuld bevidsthed. 

"Hele Europa er enig i, at medlemslandene selv kan fastsætte strengere krav til dyrevelfærd under slagtning. Danskerne bakker i den grad op om det ufravigelige krav, idet 84 % af danskerne mener, at dyr bør bedøves inden slagtning. Dommen er en sejr for dyrene, men også for de mange danske dyrevenner", siger Britta Riis.

Dommen betyder også at Belgien nu kan blive tilføjet listen over lande som allerede har et sådan forbud på plads.