Dyrene ud af burene

Kæmpe skridt på vejen for landbrugsdyrene: EU-Parlamentet ønsker stop for bure

Torsdag den 10.juni kan meget vel blive en historisk dag for de europæiske landbrugsdyr. EU-Parlamentet har nemlig med et stort flertal vedtaget en resolution, som anbefaler at forbyde de bure, som mange millioner landbrugsdyr lever i, størstedelen af deres liv. 

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Hvis også resolutionen bliver stemt igennem i EU-Kommissionen, fører det til en markant forbedring for mere end 300 millioner dyr i den industrielle landbrugsproduktion.

Det drejer sig bl.a. om kalve, grise, høns, kaniner, ænder og gæs. 

Afstemningen i går viste et kæmpe flertal på 558 i mod 37 for at udfase burdyr i det europæiske landbrug. Det er meget overvældende og virkelig godt nyt for landbrugsdyrene. Det viser med al tydelighed, at også politikerne har fået øjnene op for, at dyr er levende, sansende væsener, som fortjener et ordentligt liv.

Hele sagen med stop for bure startede i 2018, som et europæisk borgerinitiativ, som kræver en million underskrifter fra borgere i EU-landene inden for et år. Da året var gået, var 1,4 millioner validerede underskrifter en realitet og sagen skulle derfor tages op på europæisk plan.

I Danmark har de tre organisationer Dyrenes Beskyttelse, World Animal Protection Danmark og Dyrenes Venner stået i spidsen for at få indsamlet over 60.000 validerede underskrifter.

EU-Kommissionen tager stilling til borgerinitiativet d. 30. juni.