Artikel, 22. maj 2019

Kalvetransporter bør forbydes ved lov

Til trods for at opdræt af sødmælkskalve anses som uetisk herhjemme, så sender danske landmænd hvert år tusindvis af sårbare kalve på opslidende dyretransporter til Holland og Belgien for at blive opfedet.

Image of Claus nielsen Lyckhage
Del artiklen på:
Kalvetransporter bør forbydes

Danmark eksporterede sidste år over 34.000 kalve. Det anslås, at mere end 95 pct. af dem er spædekalve, som sendes til opfedning i Holland eller Belgien, hvoraf to tredjedele går til førstnævnte og en tredjedel til sidstnævnte. Størstedelen af dyrene ender således på lange, opslidende transporter af mere end 8 timers varighed.
Stik imod kvægbrugets egen ambition lykkedes det ikke i 2018 at nedbringe eksporten af spædkalve. Fra et niveau på godt 30.000 eksporterede kalve i 2017 steg kalveeksporten med hele 14 procent til 34.271 kalve i 2018.

Spædekalve er ikke egnede til transport

Spædekalve er motorisk ikke tilstrækkeligt udviklede til at kunne stå oprejst i længere tid under transport. De fleste vil således ikke fysisk være i stand til, mens bilen er i bevægelse, at bevæge sig hen til en drikkeanordning – selv hvis de vidste, hvor den var. 

Lastbilerne er som regel udstyret med vandventiler, men kalvene har aldrig lært at drikke af vandventiler, og det kræver tilvænning. Det er derfor ikke sandsynligt, at småkalvene forstår, hvordan de skal få væske på de lange og opslidende transporter. 

Det er transportørens ansvar at sikre, at dyrene får tilstrækkeligt væske og føde på transporten. Det vil derfor kræve, at hver enkelt kalv skal tilbydes vand eller mælk med spand eller lignende undervejs på turen. Det er en procedure, der vil tage meget lang tid med flere hundrede dyr ombord. 

Det må derfor antages, at mange spædkalve under transporten til Holland og Belgien, som ofte varer 14-15 timer i ren køretid, slet ikke har mulighed for at drikke under transporten og derfor udsættes for tørst, sult og dehydrering.

De mange timers transport udmatter og stresser de små spædkalve. De er kun vant til at få mælk, og kan ikke finde ud af at drikke vand fra vandniplerne på transportbilen, og risikerer derfor at være dehydrerede, når de efter mange times transport når frem til deres endelige destination, hvor et kort og miserabelt liv venter. Alt dette blot for at kunne tilfredsstille efterspørgslen efter lyst kalvekød.

Eksport til en trist skæbne

I Holland findes en stor industri for opdræt af såkaldte ’sødmælkskalve’. Kalvene fodres næsten udelukkende med mælkeerstatning og kun meget få fibre, hvilket gør kalvenes kød lyst, som mange forbrugere forbinder med kvalitet.

Kalvene skal startes på denne strikse diæt så tidligt som muligt, så de ikke udvikler normal drøvtyggerfunktion. Men det lyse kød er i virkeligheden symptom på fejlernæring, og denne ensidige fodring har store helbredsmæssige og dyreværnsmæssige konsekvenser. Kalvene risikerer at udvikle smertefuld, kronisk diarré, samt blod- og jernmangel.

I Danmark opdrætter man ikke sødmælkskalve, da det anses som uetisk og i strid med dansk lovgivning. Men det er tilladt at transportere små kalve helt ned til 14 dage gamle i op til 2 gange 9 timer med én times pause imellem. Og det smuthul udnytter nogle landmænd til at sende tusindvis af spædkalve til Holland, hvor størstedelen opdrættes som sødmælkskalve.

Forbyd transport af kalve

Det er dyreværnsmæssigt uforsvarligt at udsætte spædekalve for lange transporter, idet dyrene ikke har mulighed for at optage tilstrækkeligt med væske eller føde under transporten, til at dække deres behov.

I den europæiske Transportforordning, som er den lovgivning, der dikterer reglerne for dyretransporter i EU, er der en kattelem, der tillader medlemslande at forbyde lange transporter af spædekalve, idet det er forbudt at transportere dyr, som ikke er egnede til den påtænkte transport.  

Det er Dyrenes Beskyttelses klare opfattelse, at spæde dyr, som ikke er i stand til selv at opsøge og indtage væske, ikke er egnede til en transport af mere end otte timers varighed. 

Dyrenes Beskyttelse forslår derfor at lange transporter af spædkalve forbydes med henvisning til denne dyregruppes særlige behov og deraf følgende manglende egnethed til lange transporter på mere end otte timer.

Danmark indførte i 2009 et tilsvarende forbud mod lange transporter af udsættersøer.