Ukraines dyr kan også være udsatte
Foto: Mia Krongaard/Fra en dansk besætning med malkekvæg

Katastrofe kan være på vej for Ukraines landbrugsdyr

Problemer med foder, der ikke kan komme frem, dyr, der sulter, strømsvigt, hvor vitale installationer i staldene ikke virker og dyrlæger, der ikke kan komme frem til syge dyr. En potentiel katastrofe kan være under opsejling for Ukraines landbrugsdyr og dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse er stærkt bekymret.

Skrevet af:
Marie Hougaard

Dyrenes Beskyttelse frygter, at krigens meningsløse konsekvenser også vil ramme de ukrainske landbrugsdyr. Her kan fx problemer med foder eller strømafbrydelser få fatale konsekvenser.

Et strømsvigt eller en strømafbrydelse er hverdag i krigszoner, og det kan få katastrofale følger for de landbrugsdyr, der lever i det ramte område. Ved et strømsvigt virker foderanlæg, malkesystemer, udluftning og andre vitale installationer nemlig ikke, og dyrene kan komme til at lide.

- Vi ser med stor bekymring på situationen for landbrugsdyrene i Ukraine. Lige nu ved vi meget lidt om den aktuelle situation for dyrene men mangel på foder, strømafbrydelser og ingen dyrlæger kan potentielt betyde lidelse og død for tusindvis af uskyldige dyr. Det er en ulykkelig situation, vi kan komme til at stå overfor, og for hver dag krigen varer yderligere, rykker katastrofen desværre tættere på, siger dyrlæge og landbrugspolitisk chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse Sophie Hastrup Christensen.

Flere bedriftstyper er afhængig af strøm som fx en svinebedrift, hvor blandt andet fodersystemer, udluftning og ventilation er elektrisk.

Dette har afgørende betydning, og for eksempel kan grise ikke svede og bliver derfor hurtigt overophedede, hvilket kan føre til stort ubehag for grisene.

Fanget på gården

Danske Peter Hansen har gården DanMilk i Ukraine, hvor hans medarbejdere stadig arbejder på højtryk for at holde gården kørende:

- Det er blevet mere krig og mere nød de seneste dage. Vi forærer alt mælk væk til landsbyens beboere. Det er fra tue til tue og meget belastende for alle, der er dernede, siger Peter Hansen til Landbrugsavisen.

Dyrene er helt afhængige af, at den daglige drift på gårdene fortsætter, og produktionen kan ikke bare lukkes ned fra den ene dag til den anden. Danske Jeppe Bendix Jørgensen har boet i Ukraine i 16 år og har et landbrug med både grise, køer og afgrøder:

- Der er ingen tvivl om, at hvis jeg havde haft en murstensfabrik, var jeg for længst taget hjem. Men vi har levende dyr, som skal passes, og vi skal af med grisene, før vi kan rejse herfra, udtaler Jeppe Bendix Jørgensen til Politiken

Eskalerer krigen kan det måske også føre til, at dyrlæger ikke kan komme frem til tilskadekomne dyr, der derfor ikke kan få den nødvendige hjælp.

- Landbrugsdyrene kan i sidste ende blive nogle af de mange tabere i en helt igennem frygtelig krig. I sidste ende kan denne ulykkelige krig føre til lidelse og død for tusindvis af landbrugsdyr. Lige nu er oplysningerne om landbrugsdyrene meget sparsom, men vi følger situationen med landbrugsdyrene i Ukraine nøje, blandt andet via vores europæiske samarbejdspartner Eurogroup for Animals, og opdaterer løbende om tilstanden i Ukraine, siger Sophie Hastrup Christensen.

Følg med i arbejdet for krigens dyr

Vi har samlet alt den relevante information om hjælpen til krigens dyr på ét sted. Her kan du finde de seneste nyheder og de oftest stillede spørgsmål. Du kan også støtte kampen for dyrene. 

Læs mere her