Katte er ikke gratis, pas på din kat

Katten er ikke gratis

Katten er muligvis gratis at anskaffe sig, men efterfølgende er den langt fra billig, hvilket mange katteejere ikke altid har med i sine overvejelser. Det første år som katteejer koster mellem 6.600 og 7.950 kr., hvilket man skal gøre op med sig selv, om man er villig til at ofre.

Skrevet af:
Anna Dalgaard

Over halvdelen (55 pct.) af katteejerne i Danmark har ikke betalt for sin kat. Det viser en undersøgelse (1) om danskernes hold af katte foretaget af Københavns Universitet. Bliver man foræret en kat, eller tager en herreløs kat til sig, skal man dog huske på, at katten ikke forbliver gratis.

”At have en kat kræver ikke kun tid og energi, men kræver også penge, som skal sikre kattens trivsel. Selvom man bliver foræret en gratis kat, skal man altid først overveje, om man er villig til at tage det fulde ansvar – også det økonomiske,” siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

Det første år med kat

Dyrenes Beskyttelse har lavet en økonomisk opgørelse, som kan give kommende og nuværende katteejere en fornemmelse af, hvor meget man kan forvente at bruge rent økonomisk på katten det første år.

Uanset om der er tale om en ude- eller indekat, er grundudstyr og foder til katten to faste økonomiske poster, alle katteejere skal tage hensyn til i sit budget. Grundudstyr som mad- og vandskåle, katteseng og kattelem - løber op i omkring 1000 kr. det første år. Man kan dog som ny katteejer forvente, at posten falder de efterfølgende år.

De øvrige poster i oversigten kan variere økonomisk alt efter måden, man holder kat på. En udekat vil kræve flere vaccinationer samt loppe- og flåtkure. En indekat derimod vil kræve flere aktiveringsgenstande, legetøj og kattegrus.

Samlet set vurderer Dyrenes Beskyttelse, at en kat vil koste 6.600-7.400 kr. det første år.

En kat kræver overvejelse

82 pct. af de dyr, som blev dumpet på et af Dyrenes Beskyttelses 8 internater i 2015 var katte. Ifølge chefkonsulent, Jens Jokumsen skyldes det høje procenttal, at alt for få katteejere gør sig gennemgående overvejelser, før de får en kat.

”Man skal sørge for, at sætte sig grundigt ind i, hvilke omkostninger katten vil tage med sig ind i familien, også selvom man måske har fået den foræret. Kan man efter at have set vores økonomiske oversigt, ikke finde plads til katten i budgettet, så bør man ikke anskaffe sig en kat,” siger Jens Jokumsen.

Økonomisk opgørelse - Det første år med kat.

Posterne kan variere afhængig af om katten er ude- eller indekat.

Kattens omkostninger:

Grundudstyr: 1000 kr.

Legetøj og aktivering: 500 kr.

Foder: 1000 kr.

Kattegrus: 700 kr.

Dyrelægetjek (uforudsete regninger er ikke medregnet): 500 kr.

Forsikring: 900 kr.

Ormekur samt loppe- og flåtkur: 400 kr.

Standard vaccination inkl. sundhedstjek: 600 kr.

Kastration inkl. narkose, øremærkning og registrering i Det Danske Katteregister: 1000 kr. (hankat)

Chipmærkning: (450 kr.)*

Samlet pris for en hunkat:

7.400 kr.

(7.950 kr.)*

Samlet pris for en hankat:

6.600 kr.

(7.050 kr.) *

*Øre- og chipmærket kat