Pressemeddelelse, 25. maj 2023

Klip ikke hækken før sankthans

Det er en udbredt misforståelse, at havens hække og buske skal beskæres kraftigt tidligt på sommeren. Vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man vente med at beskære hækken til september.

Image of Michael  Carlsen
Michael Carlsen,
Projektleder biologi/fauna
Del artiklen på:
Styrk biodiversiteten og vent med at klippe hækken til september

I begyndelsen af sommeren begynder mange danske haveejere at finde hækkesaksen frem. Hækken skal klippes til, så den står snorlige i løbet af sommeren og helst inden sankthansaften. Men dét er en misforståelse, der skader mere, end den gavner.

- Om foråret vokser havens planter, hvilket vil sige, at de investerer en hel masse kræfter i at lave nye skud af grene og blade, som både fugle og insekter har stor gavn af. Hvis man beskærer buske og hække i løbet af sommeren, fjerner man alt det, der er blevet investeret af planten, og man fjerner ofte en del af dyrenes føde, forklarer Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Et gemmested for fuglereder

Udover skadevirkningerne for hække og buske, har det også konsekvenser for biodiversiteten og dyrelivet at beskære kraftigt om sommeren.

- En busk eller hæk er et attraktivt sted for fuglereder, fordi bladene er så tætte, at fjender ikke opdager den. Hvis hækken beskæres, kan reden pludselig stå til åbent skue, og så risikerer man at sætte en flok fugleunger i fare, siger Michael Carlsen.

Lad afskårne grene blive i haven

Hvis du vælger at beskære hække, træer eller buske efter sommeren, så brug det afskårne materiale til kvasbunker eller kvashegn, der kan fungere som hule for pindsvinet og være levested for insekter og smådyr. På den måde bliver de også spisekammer for havens fugle om vinteren.

- Pindsvin går typisk i vinterhi fra oktober-december. De bruger blandt andet nedfaldne blade til at bygge deres reder med, og de foretrækker at bygge rederne under dække. Derfor skal man ikke smide det afskårne og nedfaldne materiale ud, men derimod finde et sted at lægge det i haven, afslutter Michael Carlsen.

 

Fire grunde til at klippe hækken i september

1. Du styrker biodiversiteten, da insekter lever af de skud, der opstår hen over foråret og sommeren.

2. Du forstyrrer ikke fuglene, som bygger reder i buske og hække om foråret og sommeren, og derfor kan være truede af hækkesaksens hærgen.

3. Du hjælper pindsvinet, der kan gå i vinterhi under din kvasbunke fra efterårets aflagte grene.

4. Du kan bruge sommeren på at nyde haven og dens dyreliv i stedet for at klippe hæk.