Artikel, 15. juni 2021

Klip ikke hækken inden Sankt Hans

Det er en udbredt misforståelse, at havens hække og buske skal beskæres kraftigt om sommeren. Vil man styrke biodiversiteten og hjælpe dyr og insekter i haven, skal man vente med at beskære hækken til september, forklarer biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Image of Michael  Carlsen
Michael Carlsen,
Projektleder biologi/fauna
Del artiklen på:
Styrk biodiversiteten og vent med at klippe hækken til september

Så snart det bliver forår, begynder mange danske haveejere at finde hækkesaksen frem. De nye skud på hækken skal klippes af, så hækken igen står snorlige i løbet af sommeren og helst inden sankthansaften, skal der skæres dybt i hækken. Men dét er en misforståelse, der skader mere, end den gavner.

- I foråret begynder planten at vokse. Det vil sige, at den investerer en hel masse kræfter i at lave nye skud af grene og blade, som både fugle og insekter har stor gavn af. Men hvis man skærer det af i løbet af sommeren, så fjerner man i virkeligheden alt det, som der er blevet investeret, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Et gemmested for fuglereder

Udover skadevirkningerne for planten, har det også konsekvenser for biodiversiteten og dyrelivet at beskære busk eller hæk tæt om sommeren.

- En busk eller hæk er et attraktivt sted for fuglereder, fordi bladene er så tætte, at fjender ikke opdager den. Men bliver hækken beskåret, kan reden pludselig stå til åbent skue, og så risikerer man at sætte en flok fugleunger i fare, siger Michael Carlsen.

Lad afskårne grene blive i haven

Hvis du vælger at beskære hække, træer eller buske efter sommeren, så brug det afskårne materiale til kvasbunker, der kan fungere som hule for pindsvinet og være levested for insekter og smådyr – og som dermed også bliver spisekammer for havens fugle om vinteren.

- Pindsvin går i vinterhi i oktober-december. De bruger blandt andet nedfaldne blade til at bygge deres reder med, og de foretrækker at bygge rederne under dække. Derfor skal man ikke smide det afskårne og nedfaldne materiale ud, men derimod finde et sted at lægge det i haven, siger Michael Carlsen.

 

Fire grunde til at klippe hækken i september

1. Du styrker biodiversiteten, da insekter lever af de skud, der opstår hen over foråret og sommeren.

2. Du forstyrrer ikke fuglene, som bygger reder i buske og hække om foråret og sommeren, og derfor kan være truede af hækkesaksens hærgen.

3. Du hjælper pindsvinet, der kan gå i vinterhi under din kvasbunke fra efterårets aflagte grene.

4. Du kan bruge sommeren på at nyde haven og dens dyreliv i stedet for at klippe hæk.