Dambrug
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Kontrol af dyrevelfærd i dambrug kan være på vej

SF, Enhedslisten og Alternativet presser på for, at fisk i danske dambrug skal sikres velfærdsrettigheder som en del af den kommende dyrevelfærdsaftale. Dyrenes Beskyttelse støtter forslaget, der kan lukke et kæmpe hul i beskyttelsen af dyr i Danmark

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Dyrenes Beskyttelse støtter det politiske pres for at inkludere velfærdstilsyn i akvakulturen i den kommende pakke med dyrevelfærdsinitiativer. SF, Enhedslisten og Alternativet har i forhandlingerne sat fokus på behovet for at forbedre vilkårene for opdrætsfisk i Danmark, fortæller dyrevelfærdsordførere til Radio4.

"Det er essentielt, at fisk i akvakultur behandles med samme omsorg og respekt som andre dyr i fødevareproduktionen. Indførelsen af et velfærdstilsyn vil være et vigtigt skridt mod at anerkende og beskytte disse dyrs velfærd," siger Nicolaj Lindeborgh, biolog og konsulent med ansvar for fisk hos Dyrenes Beskyttelse.

Færre rettigheder end burhøns

Dyrenes Beskyttelse har i flere år peget på manglende regler for velfærden af fisk i konventionelle hav- og dambrug. Det falder også politikerne for brystet.

"Opdrætsfisk har færre rettigheder end burhøns, som det er lige nu, for de har slet ikke nogen," siger Carl Valentin, dyrevelfærdsordfører for SF til Radio4.

Helt konkret er der ingen grænser for, hvor tæt fisk må opdrættes i akvakulturen, eller krav til vandkvaliteten, som fiskene holdes i. Der er heller ingen lovgivning om indretningen af de beholdere, som fiskene opdrættes i. Det er utroligt, at det har kunnet stå på i så lang tid for så mange dyr, lyder kritikken fra Dyrenes Beskyttelse.

"Det er uforsvarligt, at man i Danmark har cirka 50 millioner fisk i forskellige former for akvakultur, uden at vi som samfund tager ansvar for deres velfærd," siger Nicolaj Lindeborgh.

Fødevareminister Jacob Jensen vil over for Radio4 ikke udelukke at inddrage velfærdstilsyn med fisk i den nye dyrevelfærdspakke, hvilket Dyrenes Beskyttelse ser som et positivt tegn. Dyrenes Beskyttelse vil fortsat presse på for at få fiskene med i aftalen, og at initiativerne omsættes til konkret handling til fordel for fiskevelfærden.

"Ministeren glemte helt fiskene i sit oplæg til dyrevelfærdspakken - sammen med de mange uregistrerede katte og de tørstende spædekalve på lange transporter. At få disse ting med vil løfte ambitionsniveauet," siger Nicolaj Lindeborgh.

TILFØJELSE: 
Siden udsendelsen af ovenstående pressemeddelelse er der indgået et bred politisk dyrevelfærdsaftale. Her sættes gang i en såkaldt vidensyntese, der skal afdække eksisterende viden om de dyrevelfærdsmæssige forhold ved opdræt af fisk under danske forhold samt identificere et eventuelt behov for yderligere forskning. Det fremgår af aftalen, at målet med undersøgelsen er at "opstille anbefalinger til dyrevelfærdsmæssige krav for opdræt af fisk”. Det er tiltag nummer 28 i aftalen.

 

Akvakultur betyder opdræt af fisk, skaldyr og andre organismer i vand. Fisk udgør ifølge Fiskeristyrelsen 38.530 tons om året (79 procent), muslinger 10.227 tons om året (21 procent) og havtang 8 tons om året (0,02 procent). Fiskene opdrættes på mange forskellige måder; i havet i netbure, på land i damme, og indendørs i bassiner.

Den danske produktion er på ca.  38.530 ton fisk pr. år. De fisk, der opdrættes langt flest af i Danmark, er regnbueørred. Der findes ingen tilsyn med fiskenes velfærd i akvakulturen. For de fisk, der ikke er økologiske, er der ingen grænser for, hvor tæt fisk må opdrættes i akvakulturen eller krav til vandkvaliteten, som fiskene holdes. Der er heller ingen lovgivning om indretningen af de beholdere/netbure/damme, som fiskene opdrættes i