industrikylling - baby
Foto: Stefano Belacchi / We Animals Media

Kyllingen er kun en baby

Over 100 mio. kyllinger slagtes hvert år i Danmark kort efter deres én måneds fødselsdag. Vildtlevende kyllinger bliver meget ældre.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Hvert år opdrætter industrilandbruget i Danmark mere end 120 millioner kyllinger. Udelukkende med det ene formål, at de skal ende som billigt kød i en køledisk. 

Lidt over 100 millioner kyllinger slagtes herhjemme, mens cirka 20 millioner sendes til slagtning i udlandet.

En industrikylling vokser op i en flok med typisk ca. 50.000, men helt op til 60.000 andre i en stald. Pladsen er trang, og væksten er unaturlig hurtig. Det betyder for mange, at hjertet står af og benene ikke kan bære.

Kyllingen har ikke adgang til det fri. Det eneste lys, den ser, er kunstigt og følger ikke døgnets rytme. Efter cirka 35 dage bliver kyllingen slagtet. Et liv, der aldrig har været levet, er forbi.

Til forskel lever frikyllingen det gode kyllingeliv. 

På intet tidspunkt får industrikyllingen plads til at folde sig ud som det dyr, det er skabt til fra naturens hånd. De lever deres korte liv i indendørs i store haller i flokke på op til 50.000 individer uden at opleve sollys eller adgang til det fri.

Efter cirka 35 dage bliver industrikyllingen slagtet. Et liv, der aldrig har været levet, er forbi.

Det er noget anderledes end de kyllinger, der lever vildt i naturen.

En vildtlevende kylling går tæt på sin hønemor og får varme og tryghed under vingerne. Nyfødte kyllinger kan ikke holde varmen selv og skal passes af deres mor.

Efter 6-9 uger er den klar til at blive teenager, men den er først voksen, når den er 4-6 måneder gammel. 

I naturen ville den vokse op og blive 5-7 år gammel.

19 ud af 20 kyllinger i Danmark lever, men har intet liv. De vokser op kun for at ende som billigt kød i køledisken. Livet er sparet væk. Vær med i kampen for det gode kyllingeliv og giv kyllingen et liv, der er værd at leve.