Nyhed, 18. februar 2021

Længe ventet dom for vanrøgt af kvæg

En landmand har fået fængselsstraf og frakendt retten til både at holde og beskæftige sig med dyr i fem år. Sagen drejer sig om uforsvarlig behandling af kvæg og blev opdaget, fordi der var en død ko og en stærkt halt ko på marken. Dyrenes Beskyttelse anmeldte sagen efter en henvendelse i 2017. Det er godt, at der nu er en dom, men helt urimeligt, at dyreværnssager har så lav prioritet i retssystemet, mener foreningens dyrlæge.

Image of Johanne Gabel
Johanne Gabel,
Cand.merc.int/miljø-og energijournalist
Del artiklen på:
Logo

- Det batter noget at reagere, når man ser dyr, der tydeligvis bliver uforsvarligt behandlet, siger dyrlæge Inger Lund Overgaard, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse, som i 2017 meldte en kvægbonde på Ribe-egnen til politiet for overtrædelse af den daværende Dyreværnslovs paragraf 1 og 2. Det vil sige overtrædelse af kravene om, at dyr skal beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, samt at dyr skal behandles omsorgsfuldt og passes under hensyntagen til fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Anmeldelsen skete efter, at Dyrenes Beskyttelse havde fået en henvendelse om, at der var set en død ko på marken, og at en anden ko var svært halt. Den lokale kredsfomand tog sammen med en kvægdyrlæge ud til stedet og kunne fra vejen konstatere, at der uden tvivl var tale om vanrøgt af dyrene.

Tragedie for dyr og mennesker

Der er nu faldet dom i sagen. Syd- og Sønderjyllands Politi har meldt ud, at landmanden har fået tre måneders fængsel for mishandling af en ko, groft uforsvarlig behandling af andre kreaturer og uforsvarlig behandling af stort set alle besætningens dyr. Han er desuden blevet frakendt retten til at holde dyr og beskæftige sig med dyr i fem år.

-Det er godt, at det nytter noget, når vi tager fat i de her sager. Dyrene fik hjælp, og landmanden fik sin dom. Det er faktisk en relativt hård straf som landmand at blive frakendt retten til at holde dyr. Som regel ligger der jo ulykkeligvis en menneskelig tragedie bag de her grelle sager, hvor personer i fuldstændig afmagt er ude af stand til at drage omsorg for deres dyr. Derfor skal de så heller ikke have dyr, siger Inger Lund Overgaard.

Urimeligt langtrukken sag

Sagen har ifølge Dyrenes Beskyttelse taget uforholdsmæssigt lang tid om at nå fra anmeldelse til dom.

- Selvom Covid-19-situationen kan forklare forsinkelser i løbet af det sidste år, så er det fuldstændig urimeligt for alle parter og for retsfølelsen, at sagen har taget så langt tid. Desværre er det ikke undtagelsen men reglen i dyreværnssager, som åbenbart ikke bliver prioriteret særlig højt, siger Inger Lund Overgaard.

  • Del artiklen på: