Landbrugspakken betyder millioner af flere forpinte svin

Landbrugspakken betyder millioner af flere forpinte svin

Torsdag vedtog Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative en ny landbrugspakke. Et af målene er at øge svineproduktionen. Danmark er i forvejen det land i EU med flest svin per indbygger.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Svineproducenterne får nu lov at have flere slagtesvin for hver hektar jord, som den forurenende gylle skal spredes på. Det såkaldte harmonikrav, der danner loftet over, hvor mange svin, man må have per hektar, øges med 21 procent svarende til 4 millioner flere slagtesvin i Danmark.

 

”Med landbrugspakken bliver der slækket på kravene til svineproducenterne, så de kan have endnu flere svin. Det sker uden, at man har løst problemerne med den i forvejen gigantiske industrielle svineproduktion."
- Birgitte Damm, dyrlæge og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

”Med landbrugspakken bliver der slækket på kravene til svineproducenterne, så de kan have endnu flere svin. Det sker uden, at man har løst problemerne med den i forvejen gigantiske industrielle svineproduktion. Problemer som meget ringe dyrevelfærd, højt antibiotikaforbrug, forurenende gylle og resistente bakterier som MRSA” siger Birgitte Damm, dyrlæge og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse. 

Flere svin har været landbrugets plan siden 2014

De fire millioner ekstra slagtesvin er helt i tråd med erhvervets plan om i 2020 at producere 23 millioner slagtesvin om året mod de nuværende 19 millioner. Endda uden at slække på den nuværende position som det land i EU, der sælger suverænt flest smågrise til opfedning i lande som Polen og Tyskland.

Planen om flere svin udkom i 2014 under titlen ”Flere slagtesvin – vækst i Danmark” og havde som anbefaling nr. 1, at loftet over slagtesvineproduktionen hæves gennem en ændring af harmonikravet, sådan som det nu sker i landbrugspakken. 

Mange flere svin end først ventet

1 million svin mere til slagtning i Danmark. Det meldte Lars Løkke Rasmussen (V) ud sammen med Landbrug & Fødevarer i 2014, hvor de første gang præsenterede idéen om at ændre harmonikravet. Det er blevet gentaget mange gange siden. 

Men erhvervet er altså langt mere ambitiøse og sigter efter fire gange så mange svin. 

”Med en landbrugspakke, der i den grad tilgodeser svineproduktionen, handler det snarere om at øge med en million slagtesvin hvert eneste år frem mod 2020. Det er i hvert fald det, som erhvervet sigter mod med deres vækstplan fra 2014”, siger Birgitte Damm.   

Elendig dyrevelfærd i 98 % af svineproduktionen 

Dansk svineproduktion er drevet af et ensidigt fokus på vækst, økonomi og lave omkostninger. Kun to procent af grisene er økologiske eller frilandsgrise, hvor der stilles strengere krav til dyrevelfærden, mens resten af grisene lever i intensive industrielle svinebedrifter. Det har store konsekvenser for dyrene, der bliver behandlet som produktionsenheder – ikke levende væsner. Det betyder, at knap 30 millioner allerede lever under stærkt kritisable forhold. 

”Grisene i de danske industrielle stalde lever elendige liv, hvor man fx er nødt til at klippe halerne af dem alle kort efter fødsel, fordi de er så stressede, at der ellers bliver et blodbad af stressudløste halebid, når de bliver større. Det er trist, at vi skal have mere af det samme i stedet for at satse helhjertet på produktioner med høj dyrevelfærd, som for eksempel økologien” siger Birgitte Damm.