Ny brancheaftale løfter dansk, økologisk svineproduktion til endnu bedre dyrevelfærd

Landmænd og slagterier løfter dansk økologi

De økologiske svineproducenter, deres slagterier og organisationer samt Dyrenes Beskyttelse har indgået en ny, indbyrdes brancheaftale som løfter dansk, økologisk svineproduktion til endnu bedre dyrevelfærd, miljø og rene linjer. Brancheaftalen stiller højere krav og supplerer EU-regler og Ø-mærket og træder i kraft 1. januar 2018.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarers Økologisektion, Dyrenes Beskyttelse, Friland A/S, Organic Pork og Tican Fresh Meat A/S har i dag underskrevet en ny brancheaftale for økologisk svineproduktion i Danmark. Aftalen afløser den tidligere brancheaftale fra 2009 og stiller en række krav, som rækker ud over og supplerer EU’s økologiregler og Ø-mærket. Aftalen indeholder blandt andet krav om beplantning/skygge i farefolde, 100 procent økologisk fodring og, at økologiske dyr fra 1. januar 2019 skal være født økologiske.

- Økologiske svineproduktion udvikler sig hele tiden, og der er sket meget med praksis og viden ude hos landmændene siden den første brancheaftale og EU-økologireglerne trådte i kraft. Med den nye aftale sætter vi barren højere og sigter efter økologisk avl og 100 procent økologisk foder hele livet, siger Randi Vinfeldt, formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening.

- Vi er glade for, at alle parter i branchen er enige om at løfte og udvikle dansk økologi. Dyrevelfærd i økologisk svineproduktion er god, og med aftalen her, bliver den endnu bedre. Branchen er nu klar til at udfase den sidste rest ikke-økologisk foder. Det er et stort skridt i retning af at gøre økologisk svineproduktion endnu mere bæredygtig og selvstændig, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

På dyrevelfærd indeholder aftalen krav om beplantning eller anden skygge i farefolde, hvor søer og pattegrise lever. Træer i farefolde har udover at give skygge til grisene også den miljøfordel, at de opsamler næringsstoffer fra grisene, binder CO2 og producerer klimaneutral energi. Der er også en række dyrevelfærdsmæssige krav til stalde, der opføres eller ombygges efter 1. januar 2018. Se hele aftalen her.

Kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse

Den nye brancheaftale træder i kraft 1. januar 2018, mens kravet om, at alle slagtede grise, der sælges som økologisk kød, skal være født og opvokset økologisk, først træder i kraft den 1. januar 2019. Aftalepunkterne kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse eller andet akkrediteret system som fx statslige økologikontrollører, som aftaleparterne kan vælge at betale for kontrollen af aftalens overholdelse.

- Dyrenes Beskyttelse er utrolige glade for, at den samlede branche omkring den økologiske svineproduktion i Danmark er gået sammen om at give de økologiske grise endnu bedre dyrevelfærd. Gennem den frivillige brancheaftale sætter økologerne således reel handling bag deres ord om fortsat at forbedre dyrevelfærden i den økologiske svineproduktion, og Dyrenes Beskyttelse er især glade for, at de farende søer på friland nu skal have adgang til skygge i de varme sommerområder, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at få lavet en fælles brancheaftale, selvom branchen det seneste år er udvidet. Det er vigtigt for os, at vi på denne måde sikrer den økologiske udvikling, og at aftalen gør os i stand til at imødekomme de øgede krav hos kunder og forbrugere. For os er denne aftale en vigtig og nødvendig del i at fremtidssikre og beskytte den førende position som det danske økologiske svinekød har i Europa, siger direktør i Friland A/S Henrik Biilmann.

Brancheaftalen kan løbende justeres af aftalekredsen i fællesskab og er gældende, indtil andet besluttes.