Kyllinger Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
Kyllinger Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Let at fare vild i mærkejunglen

Ønsker man at træffe et valg ved køledisken, som tager hensyn til dyrenes velfærd, så kan man støde på flere forskellige mærker, der har til formål at guide forbrugeren. Blandt andet har staten indført et dyrevelfærdsmærke (de grønne hjerter) på linje med mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Begge mærker kan i princippet være en måde, hvorpå forbrugerne kan vurdere dyrevelfærden bag de produkter, de køber. Men desværre fører statens dyrevelfærdsmærke ofte til forvirring snarere end klarhed.

Det viser en ny undersøgelse gennemført af Kantar for Dyrenes Beskyttelse blandt et repræsentativt udvalg af helt eller delvist indkøbsansvarlige danskere.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Niveauopdelt dyrevelfærd: En kilde til forvirring

Statens Dyrevelfærdsmærke er designet til at give forbrugerne information om dyrevelfærden bag de animalske produkter, de køber. Men mærket er opdelt i forskellige niveauer, der angiver graden af dyrevelfærd, som dyrene har oplevet under produktionen. Disse niveauer spænder fra 1 til 3 hjerter, hvor niveau 3 anses for at være den højeste standard for dyrevelfærd. Det kan ofte være svært for forbrugerne at forstå forskellene mellem de forskellige niveauer og deres faktiske indvirkning på dyrenes livskvalitet. 

Adgang til det fri?

I undersøgelsen fra Kantar bliver respondenterne blandt andet spurgt, om de ved, hvilket liv koen har levet, når en liter mælk eller koldskål bærer 1 dyrevelfærdshjerte. Her svarer kun 15 procent ja, og ud af dem mener hele 37 procent, at koen bag en 1-hjertet koldskål har levet et liv med adgang til det fri.

19 procent af de adspurgte svarer, at de ved hvilket liv, en kylling har levet, når den har et dyrevelfærdshjerte. Og herudaf svarer 42 procent af forbrugerne, at en kylling med ét hjerte har levet med adgang til det fri.

Sandheden er, at hverken ko eller kylling har haft adgang til det fri. Således må man regne med, at rigtig mange forbrugere tror, at de gør en positiv forskel for dyrene ved køledisken - uden reelt at gøre det.

Der er nemlig ikke meget dyrevelfærd at finde på niveau 1, selvom det kunne lyde sådan. På den måde kan forbrugere tro, at de bakker op om god dyrevelfærd til trods for, at de ofte møder et produkt fra en produktion, som reelt blot overholder loven.

Dyrenes Beskyttelse mener ikke, at det er hensigten bag dyrevelfærdsmærkerne. Derfor har foreningens mærke kun ét niveau.

Ét højt niveau

I Dyrenes Beskyttelses mærke lægger et højt niveau linjen for, hvilke produktioner der kan bære mærket. Dyrenes Beskyttelses anbefalinger tager højde for en bred vifte af faktorer, herunder god plads og adgang til at udføre naturlig adfærd under åben himmel. Et af de helt centrale punkter, som skal være opfyldt, er således, at dyrene skal have adgang til det fri, hvilket under de rette omstændigheder er helt centralt for dyrenes velfærd.

Hvis du vil være sikker på, at dyrene har haft adgang til det fri, skal du vælge "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse", økologisk eller produkter med tre hjerter under statens mærke. 

Læs mere om mærket her: 

 https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/anbefalet-af-dyrenes-beskyttelse