Forsøgsmus

Løfte risikerer at blive brudt

Med EU's forbud mod dyreforsøg ved test af kosmetik fra 2009, kom løftet om et Europa uden dyr, som skal lide på grund af dyreforsøg på stoffer anvendt i kosmetik. Dette løfte er blevet brudt.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

SÅDAN FUNGERER EN ECI

Opnår man en million underskrifter, på tværs at EUs medlemslande, er EU-Kommissionen efterfølgende forpligtet til at behandle borgerinitiativet. EU-Kommissionen skal vurdere, hvilke tiltag, den vil foreslå på baggrund af initiativet, og ikke mindst, hvad begrundelsen er for disse tiltag eller for ikke at handle.

Myndigheder kræver stadig, at kosmetikingredienser testes på dyr, hvilket er i modstrid med offentlighedens forventninger og hensigten med loven. Derfor mobiliserer vi opbakning blandt borgere over hele Europa.

Med en underskriftsindsamling ønsker vi, at Europa-Kommissionen skal værne om og styrke forbuddet og overgangen til sikkerhedsvurderinger, der ikke involverer dyr.

Skriv under og hjælp dyrene
Når du deltager på denne fælles europæiske underskriftindsamling (ECI) så er du med til at opfordre Europa-Kommissionen til at træffe følgende foranstaltninger:

1. Værne om og styrke forbuddet mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik.
Indføre lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at opnå beskyttelse af forbrugere, arbejdstagere og miljøet med hensyn til alle kosmetikingredienser uden anvendelse af dyreforsøg af nogen art og til enhver tid.

2. Ændre EU's REACH-forordning.
Sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes ved at forvalte kemikalier, uden at der tilføjes nye krav til dyreforsøg.

3. Modernisere videnskaben i EU.
Forpligte sig til en køreplan for udfasning af alle dyreforsøg i EU inden udgangen af indeværende valgperiode.
Initiativets webside i Europa-Kommissionens register
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006 

Skriv under her