Smågrise
Foto: Neptun Dina Mylner

Løftebrud: Grise kastreres uden bedøvelse

Stik mod landbrugets løfter og tidligere oplysninger bliver langt fra alle grise bedøvet, når de kastreres. Det viser tal, som fødevareministeren er blevet aftvunget. Dyrenes Beskyttelse er dybt chokerede og efterlyser lovkrav

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Kastration af hangrise er et smertefuldt kirurgisk indgreb med skalpel og tang. Derfor var der også tilfredshed hos Dyrenes Beskyttelse, da landmændenes interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer i starten af 2018 meldte ud, at alle hangrise fra 2018 skulle bedøves forud for kastration. Bedøvelsen er siden fremhævet som central for dansk dyrevelfærd af såvel landbruget som dets minister. Men det passer bare ikke.

I virkeligheden er det langt fra alle danske grise, der bedøves før kastration. I værste fald fik halvdelen af 17.5 millioner hangrise fjernet testiklerne uden bedøvelse i 2021. Det fremgår af et svar fra fødevareminister Rasmus Prehn (S) til folketingsmedlem Carl Valentin (SF). Det er uanstændigt, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

- Det er enormt skuffende, at millioner af grise stadig kastreres helt uden bedøvelse mod landbrugets løfter og tidligere påstande, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Folketinget fik forkerte oplysninger
Fødevareminister Rasmus Prehn oplyste ellers sidste år Folketinget om, at ”tæt på 100 pct af danske pattegrise i praksis bliver lokalbedøvet forud for kastration”. Men der holdes godt øje med medicinforbruget herhjemme, og der bliver ordineret en forholdsmæssigt lille mængde af de lægemidler, der bruges til lokalbedøvelse af de mange millioner af grise. Mistanken om manglende bedøvelse landede i marts på ministerens bord i form af en række konkrete spørgsmål fra SF’s dyrevelfærdsordfører Carl Valentin. Og så begyndte facaden af krakelere.

27. maj meldte Landbrug & Fødevarer Sektor for gris således ud, at en kvalitetsgennemgang af data fra branchens kontrolorgan DANISH afslørede manglende dokumentation for, at alle grise blev bedøvet ved kastration. Og nu har ministeren og Fødevarestyrelsen sat tal på skandalen.

Hvis landmændene har brugt den anbefalede dosis af præparaterne på 0,5 ml per testikel, er der kun ordineret nok bedøvelse til 50 procent de 17.5 kastrerede grise i 2021. Og underforbruget af bedøvelse har stort set været det samme, siden kravet blev indført i 2019. Selv hvis landmændene kun doserede 0,3 ml per testikel, ville der kun være bedøvelse nok til 83 procent af grisene sidste år.

Hvorfor kastreres grisene overhovedet?

Det kirurgiske indgreb sker for at undgå såkaldt ornelugt, som er en ubehagelig smag eller lugt ved kødet, når det opvarmes. Op imod 5 procent af hangrisene udvikler ornelugten.

Nogle lande har tilsyneladende ikke det store problem med ornelugt og har traditionelt ikke kastreret grise. Sådan er det i England, Irland og for hovedparten af produktionen også i Spanien og Portugal. I andre lande frasorteres kød med ornelugt og bliver forarbejdet, så der ikke når ornelugt ud til forbrugerne. Det gælder eksempelvis Holland.

Dyrenes Beskyttelse mener, at kastration helt skal stoppe og at bedøvelse ved kastration er en midlertidig løsning.

Tallene og forløbet får Dyrenes Beskyttelse til at finde et tidligere forslag om lovkrav på området frem igen.

- Hvorfor er dette ikke opdaget, langt før der stilles spørgsmål til ministeren? Vi har mistet tiltroen til landbrugets branchekrav om bedøvelse og kontrollen med dem. Det bør i stedet være et lovkrav ligesom det er fx Norge og Sverige, siger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer samtidig til at kastration helt udfases i 2024.

Mange missede målsætninger
Den manglende bedøvelse ved kastration kan nu tilføjes listen over missede målsætninger fra daværende fødevareminister Dan Jørgensens svinetopmøde i 2014. Dyrenes Beskyttelse offentliggjorde i sidste uge foreningens endelige evaluering af landbrugets indsats for bedre svineliv. Indførelsen af bedøvelse ved kastration af hangrise blev også her fremhævet med et stort forbehold.

 ”Mængden af lokalbedøvelse, der udleveres, kan imidlertid tyde på, at det ikke er alle hangrise, der bliver lokalbedøvet. Dette bør undersøges nærmere,” hed det i evalueringen.

Det er nu sket forværring eller uacceptabelt ringe fremskridt på seks ud af otte af topmødets målsætninger. Der dør blandt andet flere pattegrise og søer end nogensinde og stort set alle grise halekuperes stadig.

- Det understreger, at landbrugets frivillige indsats fejler. Frivillighedens vej for bedre dyrevelfærd for svin har atter vist sig som en blindgyde. Nu må politikerne gribe ind, siger Britta Riis.

Læs hele om evalueringen af landbrugets indsats for bedre svinevelfærd her