2 kaniner snuser til hinanden

Må man holde kanin sammen med marsvin og kat?

Kaniner har brug for selskab og underholdning. Selvom man bruger 3-4 timer om dagen sammen med sin kanin, så betyder det stadigvæk, at kaninen dagligt er 20 timer på egen pote. Derfor har kaniner brug for at bo sammen med andre kaniner. Det er ikke tilstrækkeligt at holde kaniner sammen med hamster, kat, marsvin, hund eller lignende. Heller ikke mennesker er tilstrækkeligt selskab.

Skrevet af:
Stine Fredberg

I naturen lever vilde kaniner i kolonier på op til 20 kaniner med et komplekst socialt hierarki. Kaninerne i kolonier kommunikerer dagligt med hinanden, og har ligeledes stor glæde af hinanden. Også kælekaniner har brug for daglig kontakt med andre kaniner.

På grund af kaniners store behov for socialt samvær anbefaler Dyrenes Beskyttelse at kaniner som minimum holdes 2 sammen. Begge kaniner skal være neutraliseret og være sammenført ordenligt. Hvis en kanin keder sig, er der risiko for, at den bliver inaktiv eller f.eks. begynder at bide i egen pote. Den skadelige adfærd kan forebygges med selskab, men det er ikke tilstrækkeligt med selskab fra andre arter end kaniner. Kaniner snakker kun ”kaninsk”, de snakker ikke dansk, ”marsvinsk” eller ”katsk”, og derfor skal de holdes med andre kaniner.

Alle dyr er forskellige

Nogle familier vil opleve en situation, hvor de allerede har et kæledyr, det kunne være en hund eller en kat, men de vil samtidig gerne have kaniner. Det kan være problematisk, fordi kaniner er byttedyr, hvorimod katte og hunde er rovdyr. Det er ikke ensbetydende med, at kaniner ikke vil kunne leve i hus sammen med en kat eller en hund, men det er vigtigt at have in mente, at den naturlige adfærd hos et rovdyr kan skabe unødvendig frygt hos et byttedyr. Selv en ellers rolig hund kan pludseligt sætte gang i sit jagtinstinkt, eller den kan forsøge at igangsætte en leg, der er for voldsom og potentiel farlig for kaninen.

Derfor bør man i udgangspunktet aldrig lade en kanin og andet kæledyr være alene sammen uden opsyn, også selvom de plejer at kunne enes. Når en kanin opholder sig i samme rum som en hund eller en kat, kan det gøre den bange. Det er altså ikke nok at kaninen holdes fysisk adskilt fra hund eller kat, hvis alene tilstedeværelsen af en hund eller kat skaber frygt hos kaninen.

Det gælder for alle kæledyr, at der er forskel på personlighed og adfærd, og derfor vil nogle kæledyr kunne enes, mens andre ikke vil kunne. Det kan ikke udelukkes at en kanin og en kat kan bo sammen uden problemer, men samtidig kan det heller ikke udelukkes, at det i nogle tilfælde vil være problematisk.

Man skal derfor kende sine kæledyr og være meget opmærksom på, hvordan kaninen opfører sig. Giver den tegn på frygt eller at være bange, skal man lytte til den. Man skal også være opmærksom på helt små adfærdsændringer, da kaninen i udgangspunktet vil forsøge at skjule enhver form for ubehag.

Besøg Kaninklinikkens hjemmeside for mere information om kaniner og kaninpleje her.