Sæl på¨strand

Mærkesager for vilde dyr

Vilde dyr påvirkes af mennesker som aldrig før. Deres levesteder reduceres, fødekæder forstyrres, og plastik og andet affald udgør nye og ukendte farer. Samtidig udsættes vilde dyr for unødig overlast under visse former for jagt og fiskeri. Derfor arbejder for følgende mærkesager

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Overordnede

 1. Mere plads til vild natur og vilde dyr  samt større værdi af naturområder, styrket biodiversitet og leve- og fødesteder for vilde dyr

 2. Forebyggelse og minimering af skadevirkninger på natur og fauna forårsaget af menneskers aktivitet

 3. Jagt, fiskeri og regulering af vilde dyr skal foregå så skånsomt og forstyrrelsesfrit som muligt

Specifikke

 1. Accept af sameksistens med rovdyr
 2. Forvaltning af vilde dyr skal ske humant
 3. Nedbringelse af påkørsler af vilde dyr
 4. Forbud mod udsætningen af skydefugle
 5. Øget straf for faunakriminalitet
 6. Etablering af positivliste for eksotiske, vilde dyr, der er egnet som kæledyr
 7. Stop for udstilling og salg af vilde dyr på markeder
 8. Udvikling af fremtidens zoo
 9. Forbud mod at vildtfangne dyr indgår i zoos og akvarier
 • Del artiklen på: