koral banner med emblem

Mærket på oksekød fra godkendte malkekvægsbesætninger

Seneste initiativ er, at mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse også anvendes til at anprise oksekød som stammer fra godkendte malkekvægsbesætninger.

Skrevet af:
Henrik Westh

Dyrenes Beskyttelse udvider mærkeordningen for mælkeproduktion ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” til også at omfatte oksekødet fra malkekøer og kvier i godkendte malkekvægsbesætninger under mærkeordningen. Mærkekravene til hold af malkekvæg er uændrede. I praksis betyder udvidelsen, at udover mælken kan også oksekødet fra godkendte malkekvægsbesætninger markedsføres og sælges med mærket  ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.

Derudover er der nye mærkekrav på vej for slagtekalve og stude ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, således at kalve fra godkendte malkekvægbesætninger på sigt kan opdrættes under et koncept under mærkeordningen ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. I lighed med alle andre koncepter under mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er det et krav, at slagtekalve og stude skal på græs i sommerhalvåret.