Kat med øretatovering

Mærkning af katte er nu lovpligtigt i Sverige

Det er nu blevet lovpligtigt at mærke og registrere sin kat i Sverige. Det sker som en kulmination på fleres års hårdt arbejde fra Sveriges største dyreværnsorganisation Djurskyddet Sverige. Lovforslaget blev stillet i efteråret og blev d. 2/3 stemt igennem i den svenske rigsdag.

Skrevet af:
Fie Bau Madsen

Det anslås, at der i Sverige er over 100.000 hjemløse katte. Disse katte er enten forladte eller født vilde, men fælles for dem er, at deres liv ofte er barsk og det ender ofte med en smertefuld død. I Danmark er tallet estimeret noget højere, men det er svært at give et præcist tal på problemet.

En obligatorisk ID-mærkning og registrering er det vigtigste skridt for at modvirke problemet og det er netop denne lovgivning, der nu er indført i Sverige. I foråret 2021 lancerede Djurskyddet kampagnen 'Stop Katastrofen', som har været medvirkende til, at problemet er nået helt til den svenske rigsdag.

Torsdag den 24. februar behandlede den svenske Rigsdag regeringens lovforslag og mindre end en uge senere, blev det stemt igennem og vedtaget. Denne lovændring kommer til at højne kattenes status og give dem rettigheder på lige fod med hundene. I Danmark har det været lovpligtigt at mærke og registrere hunde siden 1991.

Med obligatorisk mærkning og registrering af alle danske ejerkatte, vil kattene få en større værdi for deres ejere, og det er afgørende for at styrke kattenes status.

- En lovgivning på det her område vil sende et kraftigt signal om, at katte ikke er gratis og samtidig sikre, at katte udgør en værdi for deres ejer. Den værdi kan være med til at øge kattens generelle status i samfundet, forklarer Anders Højgaard Tølbøll, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

Ingen status til danske katte

Fra den 1. juli 2021 blev der vedtaget en såkaldt incitamentsordning for mærkning og registrering af katte i Danmark. Loven betyder, at hvis du ikke har mærket og registreret din kat, så ejerskabet kan føres tilbage til dig, kan du ikke gøre lovmæssigt krav på din kat, hvis den bliver væk.  

- Loven har desværre ikke gjort mærkning og registrering obligatorisk, og vi havde hellere set en obligatorisk løsning. I dag er det frygten for at miste sin kat, der driver folk til at mærke, men det har ikke været med til at løfte kattens status og afhjælpe problemet med de mange herreløse katte. Der stadig mange herreløse katte, som ingen har ansvar for, understreger Anders Højgaard Tølbøll, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

I Dyrenes Beskyttelse håber vi, at Danmark vil følge det svenske eksempel og gøre mærkning og registrering lovpligtigt, så de danske katte kan få bedre vilkår på lige fod med de danske hunde.