Kalve uden sutter

Mange danske kalve får ikke opfyldt deres suttebehov

Det halter med overholdelse af lovgivningen omkring kalve viser ny rapport


Skrevet af:
Pernille Schousboe

Kontrolrapporten, som er udarbejdet af Fødevarestyrelsen viser, at mere end en tredjedel af kvægbesætningerne ikke overholder lovgivningen omkring deres kalve, og at alt for mange kalve ikke får opfyldt deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Værst står det til med kalve der ikke får opfyldt deres suttebehov. Kalve har stort behov for at sutte, når de fodres med mælk, og da de ikke går sammen med deres mor, skal kalven i stedet have en kunstig sut at patte på.

Kontrolresultaterne viser imidlertid at alt for mange kalve ikke får opfyldt deres adfærdsmæssige suttebehov, og det går selvfølgelig ud over kalvens dyrevelfærd.

"Det er simpelt for ringe at så mange kvægbønder ikke formår,eller prioriterer, at opfylde en så grundlæggende og vigtigt ting for deres små kalve. Det er ikke en gang svært, men kræver blot at  kalven har en narresut i umiddelbar nærhed af mælken. Det må der rettes op på", siger chefkonsulent for landbrugsdyr, Pernille Fraas Johnsen.