De fritgående kyllinger hos Rokkedahl.

Mange danskere vil have velfærdskyllinger

To ud af tre danskere er villige til at betale mere for kyllinger, som har levet under gode forhold. Dansk Supermarked oplever en markant vækst i salget, og nu satser flere af Danmarks største kyllingeproducenter også på velfærdskyllinger.

Skrevet af:
Britta Riis
”Vi har taget et stort skridt ved at omlægge cirka havdelen af produktionen, og jeg forventer, at vi løbende kommer til at omlægge mere fremover,”
- Anders Laursen, Adm. direktør i Rokkedahl Kylling

En ny Epinion-undersøgelse foretaget for Dyrenes Beskyttelse viser, at 66 pct. af de indkøbsansvarlige danskere er villige til at betale mere for kyllinger, som under deres opvækst har haft adgang til det fri.

Hos Dyrenes Beskyttelse er det en nyhed som glæder direktør, Britta Riis, meget. Der er nemlig stor på forskel på, hvordan velfærdskyllinger og industrikyllinger opdrættes.

"Velfærdskyllinger har et markant bedre liv med adgang til fri, mere plads at bevæge sig på og en mere skånsom vækst, hvilket medfører stærkere ben og sundere dyr, som lever længere. Derfor glæder det mig, at både producenter og forbrugere har taget velfærdskyllingerne til sig," siger Britta Riis.

Dansk Supermarked oplever vækst i salget

Den stigende interesse mærkes også ude i detailhandlen, hvor flere danskere vælger velfærdskyllingerne til. Hos Dansk Supermarked oplever de en stigning i salget af de fritgående og økologiske kyllinger.

"Vi oplever en markant årlig stigning i salget af frilands og økologiske kyllinger. Det er ikke blot en vækst som gør sig gældende for i år, men vi forventer at denne tendens vil fortsætte fremover", siger Christoffer Bloch Pedersen, Kategorichef for fjerkræ i Dansk Supermarked.

Store producenter satser på velfærdskyllinger

Det er ikke kun de danske forbrugere, som har fået øjnene op for velfærdskyllingen. Det har de store producenter også. Rokkedahl Kylling satser i år stort på velfærdskyllingen. Det samme gør Danpo, som med lanceringen af 'De Danske Familiegårde' ligeledes satser på at opdrætte økologiske og fritgående kyllinger.

Rokkedahl har omlagt deres produktion, og vil ikke længere kun opdrætte industrikyllinger. Derfor vil deres produktion også falde fra 10 mio. kyllinger i 2016 til 7-8 mio. i 2017, hvoraf 1,25 mio. i år vil være enten fritgående eller økologiske kyllinger, mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".

Adm. direktør i Rokkedahl Kylling, Anders Laursen, forklarer, at de kan se, det er blevet vigtigt for forbrugerne, at kyllingen har levet under gode forhold. Han spår også en yderligere vækst på området, og at bedre dyrevelfærd kan være med til at øge efterspørgslen på Rokkedahls kyllinger.

"Vi har taget et stort skridt ved at omlægge cirka havdelen af produktionen, og jeg forventer, at vi løbende kommer til at omlægge mere fremover", siger Anders Laursen.

Om Epinions-undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt 1.016 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel.

Interviewene er gennemført i perioden 1. juni - 7. juni 2017.

Datamaterialet er vejet på variablene køn, alder, bopælsregion og uddannelsesniveau, så det samlet set er repræsentativt for fordelingerne i den danske befolkning.