dyreværnssager

Mange dyreværnssager i 2016

Dyrenes Beskyttelse modtog i 2016 3.483 anmeldelser om dyreværnssager med i alt 17.888 dyr i nød. Mange er blevet opmærksomme på dyr i nød og melder det til Dyrenes Vagtcentral 1812.

Skrevet af:
Katherina Petersen

Dyreværnssager fordelt i regioner for 2016:

Dyreværnssager for 2016

I 2016 håndterede Dyrenes Vagtcentral 1812 i alt 65.075 sager om dyr i nød, heraf 3.483 anmeldelser om dyreværnssager. Dyreværnssager er sager, hvor mennesker har haft ansvaret for, at et dyr er kommet i nød, fx ved at mishandle eller vanrøgte sine egne eller andre dyr. Af de 3.483 sager omhandlede 1.307 (38 pct.) hunde og 714 (21 pct.) omhandlede katte.

”Der er ikke nødvendigvis tale om, at man generelt behandler dyr dårligere, men siden vi startede Dyrenes Vagtcentral for fem år siden, er flere nok blevet bevidste om, at man kan ringe 1812, hvis man ser et dyr, der ikke har det godt. Hver gang en borger ringer, giver det os mulighed for at give endnu flere dyr et bedre liv,” siger Henrik Bucholdtz, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

Henrik Bucholdtz ser flere årsager til det store antal dyreværnssager, blandt andet er huller i økonomien ofte en mulig forklaring.

”Når økonomien strammer, så dropper flere måske at sende hunden til dyrlægen, eller de har ikke råd til foder. Og så kan det ende som en sag hos Dyrenes Beskyttelse, enten fordi ejeren selv giver op og beder om hjælp, eller naboerne bliver bekymrede,” siger Henrik Bucholdtz.

Dyrenes Vagtcentral redder dyr i nød

Ikke alle sager ender med politianmeldelse og fjernelse af dyrene, og tallene dækker også over flere sager, hvor løsningen har været dialog og samtale med ejerne, så de fremadrettet får bedre mulighed for at passe på deres dyr.

”Vores udgangspunkt vil altid være at løse sagerne gennem råd og vejledning, så vi får glade dyr og ejere. Vi ser heldigvis ikke så ofte, at folk bevidst mishandler eller vanrøgter dyr, og i de sager politianmelder vi altid,” siger Henrik Bucholdtz.

”I langt de fleste sager er opgaven vokset folk over hovedet, og de har brug for hjælp. Her træder vi til og hjælper til at få ordentlige forhold for dyrene igen, og i sidste ende kan vi også overtage dyrene og give dem et nyt hjem via vores internater, hvis det vurderes at være for dyrets bedste,” siger Henrik Bucholdtz.

Men ligesom at mange af sagerne kan løses med dialog, så findes der også eksempler på sager, hvor dyr bliver vanrøgtet og mishandlet. Alene i november måned 2016 havde organisationen to store hundesager med tilsammen 51 vanrøgtede hunde som ofre, og så sent som i februar i år oplevede man den hidtil næststørste sag med over 60 levende og døde hunde.

Har man mistanke om, at et eller flere dyr går under dårlige forhold, kan man døgnet rundt anonymt ringe til Dyrenes Vagtcentral 1812.