So i fareboks
Foto: Dyrenes Beskyttelse / Neptun Dina Mylner

Minister i storm af spørgsmål om sølle so-liv

Fødevareminister Jacob Jensen har travlt med at svare på spørgsmål om fikserede søer. Det sker efter Dyrenes Beskyttelse har sat fokus på de store dyrevelfærdsproblemer for knap en million søer

Skrevet af:
Søren Krogsgaard

Dyrenes Beskyttelse har siden april sat ekstra fokus på de knap en million danske søer, der er fikseret med jernbøjler i lange perioder af deres liv i dansk landbrug. Foreningen ønsker et forbud mod fiksering og krav om mere plads i fareboksene som en del af fødevareminister Jacob Jensens kommende forhandlinger om en hjælpepakke til landbrugsdyrene. Og en række spørgsmål om fiksering af søer er allerede nu landet på ministerens bord. Spørgsmålene kommer fra Carl Valentin (SF) og Søren Egge Rasmussen, som er medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det glæder Dyrenes Beskyttelse.

- Bundniveauet for grisenes liv i landbruget skal løftes betydeligt. Her er fiksering af søer et rigtig godt sted at starte, og spørgsmålene til ministeren kan afdække vigtig ny viden og være med til at sikre, at det kommer på forhandlingsbordet, siger Britta Riis.

Carl Valentin var først til at reagere og har siden starten af maj sendt 12 spørgsmål til ministeren om fikserede søer og pattegrisedødelighed. Ministeren har svaret på en del spørgsmål. Af svarene fremgår det blandt andet, at ministeriet ikke kender omfanget af fiksering af søer og ikke ved, hvor store farestierne er i dag eller hvilke farestier, der typisk etableres. Ministeriet har heller ikke spurgt erhvervet, som ellers er kutyme, når folketinget beder om oplysninger om landbruget. Det ærgrer Dyrenes Beskyttelse.

- Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen bør sikre sig tilgang til data og kunne svare på spørgsmål om de cirka en million fikserede søer og de 40 millioner pattegrise, de føder årligt. Vi kan dog håbe, at de lidt afledende svar, er udtryk for at forhandlingerne om en nødpakke til landbrugsdyrene er lige på trapperne, siger Britta Riis. 

Carl Valentin har også spurgt til de kuldsejlede planer for færre fikserede søer. Helt konkret spørger han, hvorfor en anbefaling i 2010 fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet om at få mindst 10 pct. af søerne i løsdrift i farestalden frem mod 2020 og samtidig skaffe sig fornødne erfaringsgrundlag til at forbyde fiksering af søer i alle danske farestalde ikke er blevet fulgt.

Her lægger fødevareminister Jacob Jensen i sit svar op til, at fiksering af søer får plads i forhandlingerne om en hjælpepakke til landbrugsdyrene.
 

”Jeg finder det ærgerligt, at antallet af farestalde indrettet til søer i løsdrift fortsat er lavt, og at der ikke har været tilstrækkelig fremdrift de senere år. Jeg er derfor i gang med at undersøge, hvad vi kan gøre for at understøtte udviklingen mod flere løse søer i farestaldene,” lyder det i svaret til Carl Valentin.

Søren Egge Rasmussen (EL) har blandt andet spurgt ministeren, hvordan fiksering overhovedet kan foregå, når bekendtgørelsen på området foreskriver at gris skal kunne vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning. Dyrevelfærdsordføreren vil have ministeren til at svare på, hvem der foretager rådgivningen og om den indebærer tilsyn af de pågældende dyr. I dag er farebøjlerne indrettet, så der ikke er plads for søerne til at vende sig. Ministeren har ikke svaret på spørgsmålene endnu.

15 so-spørgsmål til ministeren

       Carl Valentin:

 1. Hvad overlevelsesraten for smågrise var for årene 2014-2022
 2. Hvor mange af de diegivende søer gik frit i farestalden i årene 2014-2022
 3. Hvor mange diegivende søer går frit i farestaldene i 2023?
 4. Hvor stor andel af farestier er lavet til fiksering omkring faring?
 5. Hvor store og hvilke farestier etableres typisk i dag?
 6. Hvorfor er anbefalingen fra Justitsministeriets Arbejdsgruppe om hold af svin i 2010 ikke fulgt?
 7. Hvad er den gennemsnitlige om kuldstørrelse i 2022?
 8. Hvor mange funktionelle mælkekirtler har søer i dag?
 9. Hvilke fem lande har søer med de største kuldstørrelser?
 10. Hvorfor avlsmålet LG5 ikke slog igennem og medførte vedvarende lavere pattegrisedødelighed?
 11. Hvor mange søer, der bruges som ammesøer?

  Søren Egge Rasmussen:
 12. Hvordan foregår den veterinære rådgivning, som leder til fiksering af søer?
 13. Hvordan kan den veterinære rådgivning være ”specifik” som foreskrevet, når der fikseret op mod en million søer?
 14. Hvordan kontrolleres denne specifikke veterinærrådgivning  og er der givet sanktioner for manglende rådgivning de seneste 10 år?
 15. Hvorfor fikseres næsten alle søer i danske farestalde med henvisning til specifik veterinærrådgivning, når U's veterinære ekspertise i European Food Safety Authority (EFSA) på baggrund af omfattende videnskabelig analyse meddeler, at fiksering er meget skadelig for søerne, og at det ikke er nødvendigt at fiksere af hensyn til grisenes overlevelse, hvis søerne får stier med tilstrækkelig og velindrettet plads at passe dem i?