pattegris

Minister vil give landmænd lov til selv at bedøve pattegrise ved kastration

Dyrenes Beskyttelse ser positivt på, at Esben Lunde Larsen nu vil give landmænd lov til selv at bedøve pattegrise ved kastration. I dag kastreres årligt over 15 mio. pattegrise uden bedøvelse i Danmark. Foreningen opfordrer til, at tiltaget gøres obligatorisk for alle svineavlere.

Skrevet af:
Britta Riis
"Kastration er en unødvendig lidelse for over 15 mio. danske grise hvert år, og det skal stoppes. Men indtil det sker, glæder det mig, at man i det mindste sørger for, at grisen lider mindst mulig overlast ved indgrebet"
- Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse

I dag er det tilladt for svineavlere at kastrere deres pattegrise uden bedøvelse. Kastration udføres typisk af landmanden selv med en skalpel eller tang og uden bedøvelse. Indgrebet er meget smertefuldt. Det er kun dyrlæger, som må bedøve grisene, hvilket afholder mange landmænd fra at bruge denne mulighed. Men det vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu lave om på, så landmanden selv kan lokalbedøve sine grise og dermed skåne dem for smerter ved indgrebet. Det siger han i en pressemeddelelse i dag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

”I øjeblikket skal en landmand tilkalde en dyrlæge, hvis han vil bedøve dem inden kastration. Det er dyrt, og derfor foretager landmænd selv indgrebet uden bedøvelse. Nu giver vi landmændene mulighed for selv at bedøve grisene, og dermed bliver det lettere for landmændene at forbedre dyrevelfærden,” siger Esben Lunde Larsen.

Ifølge ministeriet vil ændringen betyde, at landmænd efter et mindre kursus får lov til at lokalbedøve grise, før de kastreres.

Dyrenes Beskyttelse er positive

Dyrenes Beskyttelse har siden starten af august opfordret danskerne til at sige ”Burgris – Nej tak”, og har indsamlet over 32.000 underskrifter for blandt andet at få indført obligatorisk bedøvelse ved kastration af pattegrise. Derfor hilser foreningens direktør, Britta Riis, også de lempeligere regler velkommen. 

”Kastration er en unødvendig lidelse for over 15 mio. danske grise hvert år, og det skal stoppes. Men indtil det sker, glæder det mig, at man i det mindste sørger for, at grisen lider mindst mulig overlast ved indgrebet. Jeg vil dog opfordre ministeren til at gøre bedøvelse ved kastration obligatorisk for alle landmænd, hvis tiltaget for alvor skal løfte dyrevelfærden for de mange millioner danske grise,” siger Britta Riis.

Ifølge pressemeddelelsen bliver nyheden også modtaget positivt af Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due. 

En ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Dyrenes Beskyttelse, viser at 9 ud af 10 danskere (89 pct.) er imod kastration uden bedøvelse. 

Burgrise – Nej tak

Dyrenes Beskyttelse har lanceret en kampagne, der skal oplyse befolkningen om grisenes forhold og lægge pres på beslutningstagere for at få skabt bedre vilkår for dyrene. Blandt foreningens krav er obligatorisk bedøvelse af grise ved kastration og stop for kastration af hangrise inden 2024, samt mere plads og flere rodematerialer i de industrielle stalde. Ny forskning fra Aarhus Universitet viser, at 1,2m2 plads og 150g halm om dagen pr. gris mindsker stress, der kan lede til, at grisene bider i hinandens haler. I dag får 97 % af alle danske grise klippet halen af for at undgå halebid til trods for, at rutinemæssig halekupering har været ulovligt i over 20 år. 

Læs mere på dyrenesbeskyttelse.dk/burgris