Bramgås
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Minister vil tillade skydning af bramgæs i yngleperioden

En ny ændring i vildtskadebekendtgørelsen, der træder i kraft 1. juli, vil gøre det lettere at få tilladelse til at skyde bramgæs året rundt. Miljø- og Fødevareministeren hævder, at fuglenes yngletid er fredet, men det er faktuelt forkert, mener Dyrenes Beskyttelse

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Bestanden af bramgæs i Danmark skal nedsættes. Derfor har Miljø- og Fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V) ændret den såkaldte vildtskadebekendtgørelse, så det fra den 1. juli i år bliver muligt at søge tilladelse til at skyde bramgæs næsten hele året rundt i modsætning til kun vinterperioden, som lovgivningen har tilladt indtil nu.

 

”Dyrenes Beskyttelse har den grundlæggende holdning, at der ikke skal gives tilladelser til jagt og reguleringer i dyrenes yngleperiode."
- Michael Carlsen, projektleder for faunadyr i Dyrenes Beskyttelse

Årsagen til lovændringen skyldes, at antallet af bramgæs er vokset fra nogle tusinder i 1970’erne til 1.2 millioner i dag, og derfor ønsker regeringen at indføre en ordning, hvor der kan skrues op og ned for antallet af reguleringstilladelser afhængigt af antallet af gæs. Ministeren hævder dog, at fuglenes yngleperiode vil være fredet, men når man dykker ned i den nye bekendtgørelse, så er det åbenlyst, at bramgæssene ikke kan se sig fredet i yngleperioden, siger Michael Carlsen, der er projektleder for faunadyr hos Dyrenes Beskyttelse.

”I den nye bekendtgørelse kan man blandt andet læse, at man kan søge tilladelse til regulering af bramgæs i perioden 1. marts til 31. maj. De danske ynglefugle ligger allerede på æg i slutningen af april. Det er altså direkte løgn, når ministeren påstår, at man ikke kan få tilladelse til regulering af bestanden i fuglenes yngleperiode”.

Michael Carlsen erkender, at landmændene kan have et problem med bramgæs på deres marker, men dyrene skal have fred, når de yngler, siger han.

”Dyrenes Beskyttelse har den grundlæggende holdning, at der ikke skal gives tilladelser til jagt og reguleringer i dyrenes yngleperiode. Landmændene kan meget vel have et problem, men det ændrer ikke ved, at vi ikke vil acceptere drab på bramgæs i denne periode. Der må arbejdes med andre metoder som ikke-dødelig bortskræmning.”

Dyrenes Beskyttelse protesterede så sent som i februar i et høringssvar mod muligheden for at få reguleringstilladelse i perioden fra marts til maj.

Med den nye bekendtgørelse gøres det også muligt at give reguleringstilladelser, der strækker sig over fire måneder i stedet for to samt at skyde op til 50 gæs per dag i modsætning til de i dag tilladte to.