Minkproduktion er lovlig igen

Mink: Endnu dårligere dyrevelfærd på vej

Selvom det dårligt kan blive værre, så vil nye krav til test af levende mink for Covid-19 betyde gentagne fikseringer af mink med yderligere belastning til følge.

Skrevet af:
Pernille Schousboe

Pr. 1. januar blev det igen lovligt at holde mink i Danmark. Med muligheden for at genåbne minkindustrien følger imidlertid en række øgede krav til sikkerheden omkring farmene. 

Det betyder blandt andet, at mink skal underkastes omfattende såkaldte svælgsvaberprøver, hvor de, ligesom mennesker, testes for virus i svælget. De nye krav betyder, at livet som mink i pelsindustrien bliver om muligt endnu værre, end tidligere.

Hos Dyrenes Beskyttelse er man i den forbindelse meget bekymrede for dyrenes velfærd. 

Udtagning af denne type prøver fra levende dyr kræver nemlig fiksering eller bedøvelse. Det er åbenlyst, at man ved kravet om testning pålægger dyrene store belastninger i en industri, der i forvejen er meget problematisk, hvad angår dyrenes velfærd.

En forældet industri
Bortset fra cirka 14 avlere har alle tidligere minkavlere valgt at gå ud af erhvervet mod kompensation. Det er derfor det helt rigtige tidspunkt at bringe Danmark på linje med de mange andre lande i EU, som har forbudt minkindustrien af hensyn til dyrenes velfærd i stedet for at starte en ny produktion op forfra. 

Det var derfor med meget stor ærgrelse, at Dyrenes Beskyttelse i efteråret erfarede, at der ikke har været politisk flertal for at gøre forbuddet permanent. Derfor er det lovligt at producere mink igen fra den 1. januar 2023. 

Livet som mink er i forvejen ensbetydende med et liv med rigtig dårlig dyrevelfærd. Mink er rovdyr, som er vant til territorier på flere kilometer. Men i produktionen af pels lever de et formålsløst, trist liv indespærrede i små, golde bure. 

I Dyrenes Beskyttelse mener vi, at regeringen har misset en historisk chance for, én gang for alle, at lukke en industri med rigtig dårlig dyrevelfærd.

Mere end én million kræver stop for produktion af pels
Når vi i Danmark ikke selv har brugt den historiske chance på at få stoppet produktionen af mink, så er det glædeligt, at der blandt befolkningen i Europa er stor modstand imod produktion af pels. En koalition på mere end 60 dyrevelfærdsorganisationer har indsamlet mere end 1. million underskrifter, som betyder, at et forslag om forbud imod produktion og salg af pels i Europa skal tages op på EU's dagsorden.