fikseret so med pattegrise

MRSA: Det mener Dyrenes Beskyttelse

Svine-MRSA fylder meget i medierne i disse dage. Her er, hvad Dyrenes Beskyttelse mener om emnet.  

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

I 2015 blev der givet mere end 82.000 kg antibiotika til grise i den danske svineproduktion. Især i ugerne lige efter at pattegrisene vænnes fra soen, bliver de udsat for en heftig medicinering. Det er simpelthen nødvendigt at give dyrene store mængder antibiotika for, at de kan overleve produktionssystemet frem til slagtning i fem-seks måneders alderen.

Det er tankevækkende, at en konventionel gris i ugerne efter at være blevet taget fra moren i gennemsnit får hele 14 gange så meget medicin som sin økologiske artsfælle. En voldsom forskel der skyldes, at den moderne svineproduktion er blevet så intensiv, at dyrene bliver syge af den.

Man ser det tydeligst i fravænningen, hvor dyrene tages fra moderen flere uger for tidligt. De små grise stresser over det, og deres mavetarmsystem og immunforsvar er ikke klar til et liv uden soen og hendes mælk. Derfor får de diarré, som behandles med store mængder antibiotika.

Antibiotikaforbruget er et klart symptom på, at dyrevelfærden i den danske svineproduktion langt fra er god nok. Men problemet rækker videre end som så og faktisk helt ind i vores eget liv: En af vor tids store sundhedstrusler er forekomsten af multiresistente bakterier, som kan give os mennesker infektioner, der er særdeles svære og i nogle tilfælde decideret umulige at behandle.

Jo mere antibiotika vi bruger til både dyr og mennesker, jo flere bakterier lærer at forsvare sig mod antibiotika og udvikle resistens. Derfor skal antibiotika anvendes varsomt og målrettet.

Dette er man efterhånden blevet opmærksom på i det danske sundhedssystem, men i landbruget er situationen en anden: Her gives store mængder antibiotika til hele flokke af dyr, så både raske og syge dyr rammes. Det er en spredehaglstaktik, og det er den sikre opskrift på at fremme forekomsten af multiresistente bakterier.

Vi ved, at et stigende antal mennesker bliver ramt af resistente bakterier – og vi ved, at stigningen også gælder bakterier fra husdyrproduktioner. Reglerne for brug af antibiotika i svineproduktionen kan sagtens strammes, men hvis tankskibet for alvor skal vendes og forbruget reduceres drastisk, er det nødvendigt at holde grisene under bedre forhold og lade pattegrisene være længere tid hos soen.

Hold grisene raske af naturlig vej: mere tid hos soen, mere plads og mindre stress.