kvæg på naturområde
Foto: Johanne Gabel

Naturnationalparker vedtaget

Naturnationalparkerne er nu vedtaget af et flertal i Folketinget. Desværre med mulighed for dispensation fra dyrevelfærdsloven for de dyr, der sættes bag hegn i parkerne. Det lykkedes dog at få velfærden for de græssende dyr højt på agendaen og til dels sikret ved en række tilsagn fra miljøministeren om forvaltning med rettidig omhu og hurtig reaktion i tilsynet og omsorgen for de dyrene.

Skrevet af:
Johanne Gabel

Læs mere om Dyrenes Beskyttelses holdning til lovrammen for naturnationalparkerne

Den 3. juni vedtog Folketinget de love, som sætter rammerne for naturnationalparker i Danmark. Dyrenes Beskyttelse værdsætter tiltagene for at komme den danske natur og biodiversitet til undsætning, ikke mindst er det bydende nødvendigt for alle naturens vilde dyr. Desværre indebærer lovene mulighed for at dispensere fra Dyrevelfærdsloven for de græssende dyr, som vil blive sat ud i parkerne for blandt andet at holde vegetationen nede. I Dyrenes Beskyttelse har vi derfor lige siden forslagene kom i høring den 15. januar 2021 arbejdet intenst på at få undtagelserne taget ud af lovrammen.

Det lykkedes at få sat stort fokus på forholdene for dyrene i naturnationalparkerne og at få tilsagn fra miljøministeren på området, blandt andet om tilsyn med dyrene, evaluering af dyrevelfærden og forvaltningsplaner for, hvordan dyrenes velfærd sikres med både rettidig omhu og hurtig reaktion, også kaldet henholdsvis proaktiv og reaktiv forvaltning.

Den 8. juni deltog Dyrenes Beskyttelses direktør Britta Riis sammen med en lang række andre faglige kapaciteter på dyrevelfærd og natur på en konference om naturnationalparkerne. På konferencen gentog Britta Riis, at undtagelserne er helt unødvendige for naturnaturnationalparkerne, ligesom hun skitserede de udfordringer, som vi forudser, at undtagelserne kan give fremover.

Lovrammen blev vedtaget af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.