Nu kommer mælk med i mærkeordningen ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

Nu kommer mælk med i mærkeordningen ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”

Den almindelige danske malkeko kommer ikke længere ud på græs, men tilbringer hele livet i en stald. Det går ud over køernes velfærd, og Dyrenes Beskyttelse har derfor længe anbefalet forbrugere at købe økologisk mælk, som kommer fra køer, der kommer på græs om sommeren.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Nu går foreningen skridtet videre og lancerer mærkekrav for mælk under foreningens dyrevelfærdsmærke ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. Det betyder, at mælk fra besætninger, hvor malkekøerne blandt andet kommer på græs om sommeren og har ekstra god plads i stalden, fremover kan sælges med mærket ” Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.

Mælken behøver ikke være økologisk, men det forventes, at det primært er økologiske landmænd, som vil søge om at få deres kvægbesætninger godkendt af Dyrenes Beskyttelse, da de i forvejen er vant til at have deres køer på græs.

Godkendelsen sker på baggrund af et kontrolbesøg ude i besætningen og indebærer, at Dyrenes Beskyttelse mindst en gang om året kontrollerer, at besætningens dyrevelfærd er i top. 

Der stilles også krav om, at alle tyrekalvene, der fødes i besætningen, skal opdrættes i Danmark i stedet for at blive eksporteret til udlandet eller aflives umiddelbart efter fødslen, som det er praksis i mange malkekvægsbesætninger.

 Se alle mærkekrav til mælkeproduktion ”Anbefalet af Dyrenes beskyttelse” her