EU

Ny EU-rapport: Behov for mere dyrevelfærd

Rapport fra EU-Parlamentet konkluderer, at der er mange huller i europæisk dyrevelfærdslovgivning. Op mod 35 % af europæiske dyr er ikke beskyttet mod overtrædelser.

Skrevet af:
Katherina Petersen

EU-Parlamentet offentliggør i dag en ny rapport om dyrevelfærd, som påpeger, at forbedringer på dyrevelfærdsområdet i EU er stagneret.

Forfatteren til rapporten, Donald M. Broom, professor fra University of Cambridge, siger at EU ellers tidligere har skabt markant bedre forhold for europæiske dyr, hvilket har haft en positiv effekt på dyr, bæredygtig vækst, folke- og dyresundhed, biodiversitet og EU medlemslandes konkurrencedygtighed ude i verden.

”Dyrevelfærden for hundreder af millioner af dyr er blevet forbedret takket være EU’s politik og lovgivning. EU’s indsatser på dyrevelfærdsområdet har haft en stor, positiv indflydelse i hele verden. EU’s omdømme er forbedret takket være denne slags lovgivning, da det opfattes som en indikator for et civiliseret samfund,” sagde Donald M. Broom under præsentationen af hans undersøgelser for EU-Parlamentet for to uger siden.

Rapporten konkluderer, at mens der er gjort store fremskridt for dyrevelfærden i EU, så er der stadig store huller i den nuværende lovgivning, og mange dyr er i dag slet ikke beskyttet af lovgivning. Derfor bør man inden for EU udfærdige en generel dyreværnslov, der gælder alle dyr, ligesom der bør laves flere artspecifikke love, der beskytter særligt udsatte dyr.

Broom påpeger også, at selv om dyr siden Lissabon-traktaten har haft status som følende væsener, så har denne status stadig ikke slået igennem i handelsrelateret lovgivning, hvor dyr stadig opfattes som varer og gods.

Rapporten kan læses i sin helhed her