hestelov

Ny hestelov er katastrofal

I februar vedtog Folketinget en ny hestelov, der på flere punkter klart forringer dyrevelfærden for de danske heste.

Skrevet af:
Katherina Petersen

Det skulle egentlig være blevet bedre at være hest i Danmark frem mod 2020, men det er der på væsentlige punkter sat en stopper for nu. Med stemmer fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance og Konservative er der med den nye hestelov indført lempelser i kravene til blandt andet indretning af hestestalde, hvilket er en klar forringelse af dyrevelfærden.

I den oprindelige hestelov fra 2008 blev der stillet krav om, at hesteboksene skal gøres større og have naturligt lysindfald. Det er ikke længere tilfældet. Derudover skal hestene fortsat kun motioneres fem af ugens syv dage, og loven indeholder ingen krav om kontakt med andre heste.

"Jeg synes faktisk, at det er en katastrofe, sådan som loven er endt med at se ud," siger Yvonne Johansen, dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse.

Helt uacceptabelt

Heste er fra naturens side flokdyr og trives bedst sammen med artsfæller. Forskning viser, at fri bevægelse sammen med andre heste er afgørende for dyrenes fysiske og psykiske sundhed.

Derfor havde Dyrenes Beskyttelse også fremsat ønske om, at der i loven skulle indføres krav om mulighed for fri bevægelse. Gerne sammen med definitioner af, hvad motion er, når det kommer til heste.

"Man havde chancen for at rette loven til i forhold til bevægelse og social kontakt, men der har et flertal altså valgt at tilsidesætte hensynet til det enkelte dyrs velfærd," siger Yvonne Johansen.

"Uanset størrelsen på boksene har heste brug for at bevæge sig. Nu har vi en situation, hvor en hest kan stå i en lille boks uden kontakt til artsfæller og uden motion henover en weekend. Det er skuffende og ikke godt nok."

HESTELOVEN:

Formålet med lovforslaget er at ændre og præcisere en række bestemmelser i lov om hold af heste således, at loven ikke stiller unødigt strenge krav til hesteholdene, og uden at hestens velfærd bliver forringet.

Lovforslaget betyder ændringer for bl.a. opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, loftshøjde, rumfang/indeklima, boksstørrelser, ophold i folingsboks, lys i stalden, antal heste på fold, adgang til foldophold og håndtering af visse heste.

Loven blev vedtaget med et flertal bestå- ende af Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Konservative.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.