Dyrenes Beskyttelse emblem

Ny rødliste: Dyrenes Beskyttelse er meget bekymret for de danske dyrearter

Aarhus Universitets nye opdatering af Rødlisten over truede arter herhjemme er alarmerende læsning, vurderer Dyrenes Beskyttelse.

Skrevet af:
Michael Carlsen

Aarhus Universitet har netop opdateret Rødlisten, der er en liste over arter, der er i risiko for at uddø i Danmark. Overordnet er konklusionen, at arterne generelt er blevet mere truede, oplyser universitet.

- Vi har længe vidst det, men nu bliver det endnu en gang bekræftet, at det vilde dyreliv i Danmark er under massivt pres, og mange arter er i fare for helt at uddø i den danske natur. Derudover er flere dyrearter i tilbagegang. Der er røde alarmlamper ud over det hele, når man læser listen igennem, siger biolog og zoolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen.

Den danske Rødliste 2019

Gennem de sidste seks år har mere end 20 artseksperter vurderet 12.000 danske plante-, dyre- og svampearters risiko for at uddø i den danske natur.

Se den nye rødliste her

Listen viser blandt andet, at særligt artsgrupper som padder, fugle, krybdyr, torbister, pattedyr, dagsommerfugle og bier har forholdsvist store andele af rødlistede arter. Over halvdelen af de vurderede fugle er rødlistede som for eksempel viben, blishønen og nattergalen.

- Dyrenes levesteder bliver mindre og færre. Det skyldes pres fra by og skovdrift men især landbruget. Vi skal lade naturen være vild, så der er plads til vores skønne faunadyr. Det skal ske nu for, at tilbagegangen kan vendes i tide. Det er helt oplagt at starte med de statsejede skov- og landbrug. Ideelt set burde det hele udlægges til urørt natur, siger Michael Carlsen.

Dyrenes Beskyttelse mener, at rødlisten er endnu et kraftigt signal midt i forhandlingerne om den kommende biodiversitetspakke.

- Ambitionsniveauet skal hæves, og pengene skal følge med. Naturen er i krise. Med regeringens løfte om at udlægge 75.000 hektar til urørt skov og afsatte midler på finansloven til en lille del af det, har vi plantet fødderne godt i starthullerne. Nu venter vi på startskuddet, for det skal gå stærkt, siger Michael Carlsen.