Skildpadde i havet
Foto: Naja Bertolt Jensen

Ny verdensomspændende dyrevelfærdsorganisation ser dagens lys

19 dyrevelfærdsorganisationer er gået sammen om at danne World Federation for Animals – en international dyrevelfærdsorganisation, der vil tale dyrenes sag på globalt niveau.

Skrevet af:
Britta Riis

I dag får alle verdens dyr et unikt talerør: Med stiftelsen af World Federation for Animals har verdens dyr endelig fået en samlet global stemme, der vil tale deres sag på det højeste politiske niveau.

Mange brancher og interesseorganisationer har længe haft en forenet global repræsentation i FN-systemet eller andre internationale fora. Det får dyrevelfærdsorganisationerne også nu med stiftelsen af World Federation for Animals.

- COVID-19, et presset landbrug, der måtte slå millioner af dyr ned, klimakrise og biodiversitetskrise har vist os med al tydelighed, at dyrevelfærd er et globalt anliggende med et presserende behov for, at vi ændrer vores forhold til verdens dyr. Et forhold mellem mennesker, natur og dyr, der skal bygge på respekt fremfor udnyttelse. Derfor er der brug for et fælles talerør, der kan placere dyrevelfærd ind i de store globale politikområder, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

World Federation for Animals vil arbejde på at få indflydelse ind i FN-systemet, så dyrevelfærd i højere grad bliver en del af den globale politiske dagsorden.

Landbruget er et af de områder, der er i fokus for dyrevelfærdsdagsordenen generelt og World Federation for Animals vil arbejde for en gennemgribende ændring af landbruget i en mere bæredygtig retning med bedre dyrevelfærd. Produktionsformerne skal ændres, så ingen dyr holdes i bur, og vi skal i retning af et mere plantebaseret fødevaresystem. Den unødvendige udnyttelse af vilde dyr skal ophøre, ligesom de vilde dyrs levesteder skal bevares.

World Federation for Animals vil arbejde med den internationale lovgivning for at få sikret bedre rammer omkring dyrevelfærden herunder den videre udvikling af den internationale biodiversitetskonvention og den globale agenda for bæredygtig udvikling.

- Det, der samler os dyrevelfærdsorganisationer på tværs af kontinenter og landegrænser, er vores fælles passion for at sikre, at dyr bliver set og behandlet som levende og sansende væsener, der har krav på et godt liv med god dyrevelfærd. Vores mission er at øge velfærden for alle dyr i verden og sætte en stopper for dyrs lidelse og udnyttelse. Ved at samle og koordinere kræfterne, kan vi slå fast, at dyrebeskyttelse er et område af global relevans, siger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse er en af hovedkræfterne, der sammen med 18 andre dyrevelfærdsorganisationer har stiftet World Federation for Animals.

Målet er, at organisationen skal vokse sig større med en stærk global repræsentation af medlemmer på både regionalt og nationalt niveau. Derfor opfordres interesserede dyrevelfærdsorganisationer til at henvende sig.

WORLD FEDERATION FOR ANIMALS

WFA består af 19 forskellige dyrevelfærdsorganisationer på tværs af landegrænser og kontinenter. Organisationen opererer pt. digitalt

STIFTENDE ORGANISATIONER

Africa Network for Animal Welfare (ANAW) - Kenya

American Anti-Vivisection Society (AAVS) - USA

Animals Australia International - Australien

Asia for Animals - Asien

Compassion in World Farming - International

Cruelty Free International - International

Deutscher Tierschutzbund - Tyskland

Djurens Ratt - Sverige

Dyrenes Beskyttelse - Danmark

Eurogroup for Animals - Europa

Fondation Birgitte Bardot - Frankrig

FOUR PAWS - International

GAIA - Belgien

Mercy for Animals - USA

RSPCA - Storbritannien

The Brooks Institute - USA

World Animal Net - USA

World Animal Protection - International

World Horse Welfare - International