Mads Brenøe

Nyt grønt akademi får stor bevilling – skal uddanne fremtidens beslutningstagere

Med en bevilling på samlet 2,5 mio. kr. fra Tuborgfondet og KR Foundation lancerer Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Rådet for Grøn Omstilling nu projektet Grønt Akademi målrettet de aktive i ungdomspartierne.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Målet for Grønt Akademi er at klæde fremtidens beslutningstagere på med viden om natur, klima og dyrevelfærd. Projektet vil indeholde weekendseminarer, events og uddannelsesaktiviteter målrettet unge i ungdomspartierne. Ambitionen i projektet er at styrke den grønne idédebat hos ungdomspartierne og styrke deres relation til det grønne civilsamfund uagtet partipolitiske synspunkter og ideologiske udgangspunkter.

Og det er netop det formål, som har fået Tuborgfondet og KR Foundation til støtte projektet.

 • Der er brug for at accelerere den grønne omstilling. Det gælder også på tværs af politiske ståsteder. Tuborgfondet støtter projektet fordi det giver fremtidens beslutningstagere et stærkt fagligt ståsted for at tage de nødvendige og vigtige beslutninger, når det gælder klima og miljø, siger Mikkel Sander, som er programansvarlig i Tuborgfondet
   

Det budskab bakkes op af Rosa Klitgaard Andersen, som er Development Director hos KR Foundation:

 • Klima er en dagsorden, som optager befolkningen på tværs af politiske skel, og vi står over for en massiv omstilling af alle sektorer, samfundsøkonomien og vores forbrug for at realisere klimalovens ambitioner. Det er afgørende, at fremtidens beslutningstagere er klædt bedst muligt på til at skabe og understøtte de bedste og mest bæredygtige løsninger. Vi er begejstret for at støtte en så stærk koalition af grønne organisationer med så vigtigt et formål: nemlig at styrke det grønne vidensniveau hos fremtidens beslutningstagere.
   

Venstre-souschef i spidsen for akademiet

Det bliver 34-årige Mads Brenøe, der skal stå i spidsen for det nye akademi. Han kommer fra en stilling som souschef i Venstres pressetjeneste og har tidligere haft adskillige tillidsposter i Venstres Ungdom.

Med fast base i Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat skal Mads med sin erfaring og netværk starte projektet op og engagere ungdomspartierne i det.

 • Jeg glæder mig enormt meget til at stå i spidsen for det grønne akademi. For uanset hvilken politisk overbevisning man måtte have er der i den grad brug for solide og politiske svar på, hvordan vi skal gennemføre den grønne omstilling. Jeg savner selv en lidt skarpere grøn idépolitisk debat. Og det er jo netop den debat, vi ønsker at facilitere med Grønt Akademi, siger Mads Brenøe Lange.
   

Grønt Akademi er et fælles projekt mellem Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Rådet for Grøn Omstilling. Hos Dyrenes Beskyttelse er der store forventninger til projektet, fortæller direktør Britta Riis:

 • Naturen er ikke rød eller blå. Den er grøn. Og den grønne omstilling er vor tids største udfordring. Derfor glæder det mig, at vi nu kan søsætte projektet Grønt Akademi, så vi kan engagere unge, nuværende og fremtidige politikere på tværs af det politiske spektrum i bæredygtighedstemaer som dyrevelfærd, natur og klima.
   

Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling, har selv tidligere været med til at stifte Europaakademiet hos Tænketanken Europa. Han ser frem til at styrke den grønne idédebat i Danmark:

 • De sammensatte klima- og naturkriser er ekstremt svære at løse, og det er vigtigt at føre en åben, undersøgende og faktabaseret dialog med den næste generation af beslutningstagere om, hvordan de kan tackles. Vi er derfor rigtig glade for, at Tuborgfondet og KR Foundation har valgt at støtte det nye ungdomsakademi, så vi kan få sat tryk på den grønne idédebat i Danmark.


Projektet er støttet med 2 mio. fra Tuborgfondet og en halv million kroner fra KR Foundation. Projektet vil gå i luften med de første aktiviteter i løbet af efteråret.

 • Del artiklen på: