dyrevelfærd i andejunglen, anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Nyt lys i andejunglen

Mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er for første gang tildelt ænder fra et udenlandsk opdræt. Dermed er det blevet en smule nemmere for forbrugerne at orientere sig i en ellers ekstra kompliceret del af køledisken.

Skrevet af:
Katherina Petersen
"I Dyrenes Beskyttelse vil vi gerne anerkende gode produktioner, også selv om de ligger i udlandet"
- Pernille Fraas Johnsen, Chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse har som noget nyt valgt at tildele mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” til engelske frilandsænder fra producenten Gressingham. Det er første gang, en udenlandsk producent af ænder får det eftertragtede mærke, som sikrer god dyrevelfærd i alle led af opdrættet.

"I Dyrenes Beskyttelse vil vi gerne anerkende gode produktioner, også selv om de ligger i udlandet. Vi er en del af et globalt marked, og dyrevelfærd er ikke noget, der kun angår danske dyr. Men det kræver, at producenterne lever op til kravene i vores mærkeordninger og er underlagt en god kontrol af instanser, vi kan stole på," siger Pernille Fraas Johnsen, Chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

Udbuddet af ænder i køledisken er overvældende, og det kan være vanskeligt for forbrugerne at finde ud af, om en and har levet et liv med god dyrevelfærd eller ej. Derfor har Pernille Fraas Johnsen været i England og besigtige de engelske ænder og er glad for, at der nu kommer flere ænder i køledisken med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.

De 5 grundprincipper i mærket

Alle opdræt godkendt til at bære mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” skal leve op til disse grundprincipper:

  1. Dyrene skal altid have frihed til at kunne bevæge sig frit og have mulighed for at udvise normal adfærd.
  2. Dyrene må ikke lide overlast fysisk eller psykisk.
  3. Dyrene må ikke sulte, men skal have fri adgang til naturlige fodermidler og vand, således at de kan opretholde god sundhed og vigør.
  4. Dyrene må ikke udsættes for unødig smitte eller lide anden overlast.
  5. Dyrene må ikke på nogen måde skræmmes eller unødigt stresses.
pernille

Kontaktinformation: 

Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent for landbrugsdyr og fjerkræ: 

33 28 70 21

 

Medievagten: 40 84 15 12