En fikseret so med sine unger
Foto: Dyrenes Beskyttelse

Officielt: EU-Kommissionen bryder sit løfte om bedre dyrevelfærd

Europakommissionen kommer ikke til at levere den lovede revision af dyrevelfærdsreglerne på trods af tydelige krav fra EU-borgere, der kræver bedre lovgivning. Dyrenes Beskyttelse kalder det ”ekstremt nedslående”.

Skrevet af:
Claus Nielsen Lyckhage

Europakommissionen præsenterer i dag sit arbejdsprogram for 2024 på Europa-Parlamentets plenarforsamling. Arbejdsprogrammet bekræfter nu officielt det, som i ugevis har været rygtet på gangene i Bruxelles: at kommissionen trækker sig fra sit løfte til EU-borgerne og kun forpligter sig til at offentliggøre ét af de fire lovede lovforslag om bedre dyrevelfærd inden afslutningen af den nuværende periode.

”Det er ekstremt nedslående, hvis EU alligevel ikke leverer den tiltrængte revision af dyrevelfærdsreglerne, som lovet. Reglerne sætter den laveste barre for beskyttelse af landbrugsdyrene i alle EU-medlemslande. Desværre er EU-reglerne forældede og utidssvarende,” siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

I 2020 lovede Europakommissionen at revidere dyrevelfærdslovgivningen som en del af EU’s strategi for grøn omstilling af landet, også kaldet jord-til-bord-strategien. Kommissionen lagde selv op til at højne dyrevelfærden ved at lancere en europæisk mærkningsordning, samt revidere eksisterende lovgivning på tre områder: hold af husdyr, dyretransport og slagtning af dyr.

Med offentliggørelsen af Europakommissionens sidste arbejdsprogram, inden der næste år skal vælges en ny kommission, er det nu meget sandsynligt, at den nuværende kommission ikke har tænkt sig at indfri sit løfte. Det er kun revision af EU’s regler for transport af dyr, som omtales i programmet, mens de tre andre områder er udeladt.

”Vi er utroligt skuffede over, at Europakommissionen ikke har haft den politiske vilje og handlekraft til at sætte dyrenes behov over erhvervsinteresser. Vi har hørt flotte ord og løfter, men da det kom til at levere, så bukkede man under for pres fra landbrugets interesseorganisationer og vendte ryggen til EU-borgernes ønsker og forskernes anbefalinger,” siger Britta Riis.

Kommissionen har i deres såkaldte fitness-check af EU’s eksisterende dyrevelfærdslovgivning selv erkendt, at reglerne er ude af trit med både nyeste ekspertviden fra EU’s egen fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, samt befolkningens forventninger.

”Den grønne omstilling er uundgåelig, og de europæiske landmænd bør være på forkant, hvis ikke de vil sidde tilbage med en forældet produktionsform, som ingen efterspørger. Det gælder i høj grad også dyrevelfærd, som virkelig er noget, der ligger danskerne og europæerne på sinde,” siger Britta Riis.

EU-borgerforslaget ’End the Cage Age’ blev d. 2. oktober 2020 sendt til Europakommissionen med i alt 1.397.113 underskrifter fra EU-borgere.

Europa-Parlamentet drøftede forslaget under plenarmøde d. 10. juni 2021 og vedtog samme dag at udtrykke sin støtte til forslaget.

D. 30. juni 2021 fremlagde Europakommissionen sin plan for, hvordan den inden udgangen af 2023 ville levere på borgerforslagets krav, blandt andet en udfasning af bure og revision af dyrevelfærdsregler.