Placeholder, logo

Overtrædelse af regler: Kalve overnattede på lastbil før transport

For at holde styr på, hvor længe dyr transporteres er hensigten i de gældende regler, at man skal kunne kontrollere dyrenes transporttid via GPS-overvågning. Det fungerer bare ikke efter hensigten.

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Enten fungerer systemet ikke på transporterne og hvis de fungerer, så måler man ikke fra dyrene lastes, men fra det tidspunkt transporten afgår. Det giver mulighed for at snyde, som følgende beretning fortæller.

 

”En motionsløber havde over en periode observeret, at der en aften om ugen holdt en lastbil parkeret på en afsides beliggende parkeringsplads. Når han nærmede sig bilen, kunne han høre mindre kalve brøle."
- Inger Lund Overgaard, Dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse

Lastbil parkeret afsides

Dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse Inger Lund Overgaard beretter følgende:

En motionsløber havde over en periode observeret, at der en aften om ugen holdt en lastbil parkeret på en afsides beliggende parkeringsplads. Når han nærmede sig bilen, kunne han høre mindre kalve brøle.

Da han havde observeret det flere aftener, kontaktede han Dyrenes Beskyttelse, hvor sagen blev sendt videre til mig. Jeg talte med manden, og han fortalte, at det var hen på aftenen en bestemt ugedag, at han havde observeret bilen. – Bilen var væk næste dag. Han var helt sikker på, at der var små kalve på bilen.

Politiet tilkaldes

Jeg fandt ud af, at der gik kalvetransporter fra Kolding Eksportmarked den følgende ugedag, så jeg havde en mistanke om, at det var kalve, der var på vej til Kolding Eksportmarked, der stod på bilen.

Jeg kontaktede færdselspolitiet og fortalte om observationerne. Færdselspolitiet tog sig af sagen ved at undersøge bilen og kontakte chaufføren, mens bilen holdt på den afsides beliggende parkeringsplads.

Gad ikke stå tidligt op

Det viste sig, at jeg havde ret. Der eksporteres kalve fra Kolding Eksportmarked en bestemt ugedag hver uge. Kalvene skal ankomme til markedet om formiddagen, for at de kan få et hvil og blive omlæsset til transporter til Holland.

Den pågældende chauffør var ked af at skulle samle kalve meget tidligt om morgenen, derfor havde han valgt at indsamle kalvene om eftermiddagen og lade dem stå på bilen natten over, før han kørte dem til Kolding – uden at fortælle på markedet, at kalvene havde været under vejs meget mere end de tilladte 9 timer.

Ophold på lastbil er lig med transport

Små kalve må transporteres 9 timer, hvorefter de skal have mindst en times hvil, hvor de skal have vand, hvorefter de igen må køre 9 timer. Når kalve er på bilen, er de under transport.

Kalvene havde ca. 9 timers transport fra Kolding til Holland – når man lægger det sammen med den tid, som der var gået, fra de forlod deres besætning, til de nåede Kolding, havde disse kalve været under transport meget længe. – Det drejer sig om kalve, der har en alder på 10 dage – 1 måned, der på denne måde blev transporteret i adskillige timer uden at få noget mælk – blot noget vand på markedet, hvis de overhovedet kunne finde ud af at drikke vand af et trug eller en drikkenippel.”

Klare retningslinjer ønskes

Dyrenes Beskyttelse kræver at transporttid skal regnes fra det tidspunkt dyrene lastes. Dyrenes Beskyttelse kræver endvidere klare retningslinjer og specifikationer for det tekniske udstyr, som skal overvåge dyrs transporttid. Derudover ønskes klarhed over hvordan kontrollen af evt. indsamlede data skal foregå. Kun på den måde kan dyrene sikres i mod lovbrud og endnu længere transporttid end de i forvejen udsættes for.

Skriv under i mod lange dyre transporter og en række andre forbedringer her.