Køer på lastbil

På fem år: Fordobling af pinefulde, lange dyretransporter

Antallet af lange dyretransporter fra Danmark stiger markant. På fem år er der sket en fordobling af transporter over otte timer. Det har altså ingen betydning haft, at Danmark i 2014 underskrev en deklaration om et loft på otte timer

Skrevet af:
Dyrenes Beskyttelse

Tørst, stress, smerte, død. Det er ingen fornøjelse at være passager på de lange dyretransporter, der hver dag forlader Danmark, når landbrugsdyr transporteres til opdræt eller slagtning i udlandet.

På bare fem år er antallet af lange transporter ud af Danmark med grise fordoblet fra tre millioner i 2010 til seks millioner i 2015. Det samme gør sig gældende for kvæg: I samme periode er antallet af kvæg, der flyttes i over otte timer, vokset fra knap 20.000 til knap 50.000.

 

Væksten i antallet af lange dyretransporter er chokerende. Den lange transporttid udgør en voldsom belastning for dyrene i mange timer, måske døgn
- Britta Riis, Direktør

Lange transporter af fjerkræ ligger konstant men på et ekstremt højt niveau: Ca. 20 millioner fjerkræ om året kører med lange dyretransporter.

”Væksten i antallet af lange dyretransporter er chokerende. Den lange transporttid udgør en voldsom belastning for dyrene i mange timer, måske døgn. Danmark underskrev i 2014 en deklaration med Tyskland, Holland og siden Sverige, med ønsket om at ændre de gældende regler, så dyr maksimalt må transporteres i otte timer. Viljen er der altså, men den konkrete handling udebliver” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyt-telse og vicepræsident i den europæiske dyreværnsorganisation, Eurogroup for Animals.

EU vedtog i 2005 en ny forordning hvis mål bl.a. var at beskytte dyr under transport i de europæiske lande. Alligevel er antallet af de lange dyretransporter steget dramatisk. Og lige præcis transporttiden er en af de allervigtigste faktorer, hvad angår dyrevelfærd. Jo længere transporter jo flere dyrevelfærdsproblemer.

”Det er Dyrenes Beskyttelses holdning, at dyr skal opdrættes og slagtes så tæt på deres fødested som muligt. For at få stoppet disse dybt kritisable dyretransporter, skal et flertal af EU-landene gå ind for et loft på maksimalt otte timers transport. Det konkrete sigte for os, og for vores søsterorganisationer i andre europæiske lande, er altså at få de politiske ledere til at bakke op om en ændring i transportforordningen, så ministerrådet ikke kan sidde det overhørigt.” siger Britta Riis.

Dyrenes Beskyttelse indleder i dag kampagnen ”Stop lange dyretransporter”, som er del af en fælles europæisk kampagne koordineret af Eurogroup for Animals.